Tin tức & sự kiện

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành theo CV số 1777/BXD-VP về cơ bản vẫn giống với định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành theo QĐ số 33/2005/BXD. Chính vì vậy các địa phương đã ban hành bộ đơn giá dựa trên QĐ số 33/2005/BXD chỉ tiến hành công bố bộ đơn giá mà không phải ban hành lại bộ đơn giá mới.
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất bao gồm 4 chương:
Chương I    :  Lắp đặt hệ thống điện trong công trình
Chương II   :  Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
Chương III  :  Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị 
Chương IV  :  Khai thác nước ngầm

Tập tin đính kèm:
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Công văn số 1777/BXD-VP)
Ebook định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Công văn số 1777/BXD-VP)

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11930224 | Online: 631