Download

Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP.HCM (Phần xây dựng và phần lắp đặt) ban hành kèm theo quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP.HCM
Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP.HCM (Phần xây dựng và phần lắp đặt) ban hành kèm theo quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP.HCM
Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP.HCM (Phần xây dựng và phần lắp đặt) ban hành kèm theo quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP.HCM.

Lưu ý:
1. Ngày 27/02/2008, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó có QĐ số 104/2006/QĐ-UBND.

2. Hiện nay, khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) công bố theo công văn số 1299/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh được công bố đính kèm công văn số 1299/SXD-QLKTXD sử dụng lại toàn bộ nội dung của đơn giá XDCB được ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện việc in ấn lại. Các đơn vị sử dụng nội dung phần đơn giá trong tập đơn giá XDCB đã ban hành trước đây (kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh). 

4. Tóm lại từ năm 2006 đến nay (tháng 6/2014) tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng duy nhất một bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
 
Download tập tin đính kèm:
Đơn giá xây dựng cơ bản phần Xây dựng - QĐ số 104/2006/QĐ-UBND
Đơn giá xây dựng cơ bản phần Lắp đặt - QĐ số 104/2006/QĐ-UBND

Nguồn: Công báo TP.HCM
   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11804999 | Online: 615