Cẩm nang lập dự toán

Cẩm nang lập dự toán

Tìm hiểu cách lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: Áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD với phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, đáp ứng yêu cầu lập dự toán khi các địa phương chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình căn cứ theo định mức 10/2019/TT-BXD.

18/04/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Áp dụng định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (QĐ số 1329/QĐ-BXD) hay định mức dự toán xây dựng công trình (1776/BXD-VP) để lập dự toán

Bài viết sau đây giải thích tại sao chọn định mức dự toán xây dựng công trình để lập dự toán. Chọn định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (QĐ số 1329/QĐ-BXD) để lập dự toán là sai.

31/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Khi nào thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước?

- Thiết kế 1 bước: bản vẽ thi công áp dụng cho dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Thiết kế 2 bước: thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng cho dự án lập dự án đầu tư xây dựng.
- Thiết kế 3 bước: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng cho dự án lập dự án đầu tư xây dựng.

07/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sử dụng định mức cấp phối bê tông qui định tại công văn số 1784/BXD-VP hay 1776/BXD-VP để lập đơn giá xây dựng công trình

Bài viết sau đây sẽ giải thích lý do chọn sử dụng xi măng PC40 hay xi măng PCB 40 để lập dự toán. Áp dụng định mức cấp phối bê tông qui định tại công văn số 1776/BXD-VP hay 1784/BXD-VP để lập dự toán.

18/11/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lựa chọn phương pháp lập dự toán bù chênh lệch vật liệu hay phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

Mỗi phương pháp lập dự toán đều có ưu và nhược điểm. Tùy thuộc dự toán cần lập mà chọn phương pháp lập dự toán cho phù hợp.

03/04/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Học lập tiến độ thi công với phần mềm MS Project bằng hình ảnh: Thiết lập thông tin cho dự án mới

Thiết lập thông tin cho dự án là bước khởi động khá quan trọng, thực hiện tốt bước khai báo này sẽ giúp tránh các lỗi không thể kiểm tra về sau khi lập tiến độ thi công và quản lý tiến độ dự án.

07/09/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tìm hiểu việc đánh mã hiệu định mức, đơn giá phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và tìm kiếm MADG trong thực tế

Hiểu biết và nhớ được mã hiệu định mức, đơn giá sẽ giúp tăng tốc cho việc tra cứu định mức, đơn giá khi lập dự toán, tính toán đơn giá hoặc những công việc lập và quản lý chi phí có liên quan khác. Một vài điều cần biết về ý nghĩa của việc đánh mã hiệu sẽ giúp chúng ta nhớ được mã hiệu một cách dễ dàng hơn.
Phần mềm ADTPro cung cấp cách tiếp cận mới giúp người mới có thể dễ dàng tìm kiếm nội dung công tác, MAĐG từ kho dữ liệu chuyên gia dự toán.

14/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: phương pháp lập dự toán bù chênh lệch giá vật liệu (nâng cao)

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán xây dựng công trình bằng phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu (phần nâng cao), trả lời cho bạn đọc các câu hỏi thắc mắc sau đây:
- Có nên chuyển đổi xi măng PC30 sang sử dụng sử dụng PC40 khi lập dự toán theo phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu.
- Tại sao lập dự toán theo phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu, kết quả chiết tính đơn giá dự thầu không khớp bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (không khớp là bình thường, khớp mới là chuyện lạ).

06/05/2014

3 phản hồi

Xem chi tiết
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: phương pháp lập dự toán bù chênh lệch giá vật liệu

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán xây dựng công trình bằng phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu, tìm hiểu cách các địa phương xây dựng đơn giá xây dựng công trình và công bố mã hiệu đơn giá gồm chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công được tính toán như thế nào. Tìm hiểu hệ thống định mức để xây dựng đơn giá xây dựng công trình. Bù giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán, sử dụng hệ số nhân công, hệ số máy thi công để xác định bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng.

29/11/2013

4 phản hồi

Xem chi tiết
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: phương pháp lập dự toán tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu

Phương pháp lập dự toán này vẫn còn đang sử dụng khá phố biến tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập dự toán tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu. Tìm hiểu cách địa phương xây dựng đơn giá và công bố mã hiệu đơn giá gồm chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công được tính toán như thế nào. Tìm hiểu hệ thống định mức để xây dựng đơn giá. Sử dụng hệ số nhân công, hệ số máy thi công để xác định bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng.

29/11/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923581 | Online: 3441