Download

Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BXD công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
 
Tập định mức dự toán gồm 04 chương:

Chương I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình.
Chương II : Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình.
Chương III: Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị.
Chương IV: Công tác bão dưỡng công trình giao thông trong đô thị. 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
 
Download tập tin đính kèm:
1149-QD-BXD-09-11-2017-Sua-chua.pdf   
Visited: 11930330 | Online: 737