Câu hỏi thường gặp

Chọn mã hiệu TT, phần mềm hiển thị nội dung công tác bê tông nền
Hiện tượng chọn mã hiệu TT xuất hiện nội dung công tác "Bê tông nền" là do lỗi dữ liệu của phần mềm. Lỗi này đã xảy trong khi tiến hành bổ sung dữ liệu định mức theo QĐ số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD
Hỏi: Tôi đang lập dự toán sử dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2010), khi chọn mã hiệu TT, phần mềm xuất hiện nội dung công tác "Bê tông nền". Xin hướng dẫn cách khắc phục.

Trả lời: Hiện tượng chọn mã hiệu TT xuất hiện nội dung công tác "Bê tông nền" là do lỗi dữ liệu của phần mềm. Lỗi này đã xảy trong khi tiến hành bổ sung dữ liệu định mức theo QĐ số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD, xem hướng dẫn cách khắc phục tại đây.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9760352 | Online: 732