Câu hỏi thường gặp

Bộ đơn giá xây dựng công trình TPHCM năm 2014
Trả lời câu hỏi của nhiều đơn vị về thông tin bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2012, 2013, 2014 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Ngày 02/07/2016, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành QĐ số 3384/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2016.

Hỏi: Có phải TPHCM đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2014?

Trả lời: Ngày 14/07/2006, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP.HCM (Phần xây dựng và phần lắp đặt) theo quyết định số 104/2006/QĐ-UBND.

- Ngày 27/02/2008, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó có QĐ số 104/2006/QĐ-UBND.

- Ngày 29/02/2008, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hanh công văn số 1299/SXD-QLKTXD v/v công bố đơn giá xây dựng cơ bản (Phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mục 4 của công văn số 1299/SXD-QLKTXD quy định như sau:
"Nội dung đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh được công bố đính kèm công văn số 1299/SXD-QLKTXD sử dụng lại toàn bộ nội dung của đơn giá XDCB được ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện việc in ấn lại. Các đơn vị sử dụng nội dung phần đơn giá trong tập đơn giá XDCB đã ban hành trước đây (kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh)."

Như vậy, từ năm 2006 đến nay tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng duy nhất một bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Trong các năm 2012 và 2013, tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng không có bộ đơn giá xây dựng công trình mới nào được ban hành hay công bố.

Ngày 18/03/2014, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 2112/SXD-KTXD v/v công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh) cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành.

Công văn số 2112/SXD-KTXD không ban hành hay công bố đơn giá xây dựng công trình cụ thể như bộ đơn giá 104/2006/QĐ-UBND, theo công văn này "Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, Tổ chức tư vấn, Cá nhân khi lập mới các đơn giá xây dựng công trình phải phù hợp với các định mức dự toán xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng công bố sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD".

Như vậy với việc ban hành công văn số 2112/SXD-KTXD, khi lập dự toán có các nội dung công việc đã được công bố theo các quyết định số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD các đơn vị tư vấn cần làm quen với khái niệm mới bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND sẽ không còn áp dụng nữa thay vào đó phải sử dụng bộ định mức đã công bố theo CV số 1776/BXD-VP, 1777/BXD-VP, 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD, 1173/QĐ-BXD để lập dự toán theo phương pháp đơn giá xây dựng công trình.

Chiết tính đơn giá xây dựng công trình
Hình: Lập đơn giá xây dựng công trình mã hiệu AK.82110 với định mức theo CV số 1776/BXD-VP và 1172/QĐ-BXD

Lưu ý:
- Hình trên minh họa sự khác nhau về chi phí đơn giá nhân công khi sử dụng định mức công bố kèm theo CV số 1776/BXD-VP so với định mức công bố kèm theo QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012.
- Giá vật liệu là giá lấy tại thời điểm ban hành bộ đơn giá 104/2006/QĐ-UBND, nếu lập dự toán tại thời điểm hiện tại có thể lấy giá thị trường để lập đơn giá xây dựng công trình.
- Giá Nhân công 4,0/7 (nhóm I) = 42.512 đồng/ngày chính là lương ngày công tương với mức lương tối thiểu: 350.000 đồng/tháng (bộ đơn giá 104/2006/QĐ-UBND).   

Ý kiến khách hàng: (2)

Gửi ý kiến
Admin

14:20 - 10/05/2016

Trả lời bài viết

Thích 1

@Trịnh Trường Xuân: Tham khảo từ kho dữ liệu lập dự toán thu thập từ các đơn vị tư vấn thiết kế, đã có đơn vị sử dụng mã hiệu đơn giá AK.21224 cho công tác trát vách bê tông, chiều dày 1,5 cm vữa XM Mác 75. Bạn tham khảo mã hiệu AK.21220 xem có vận dụng được không

Tôi làm vai trò nhà thầu xây dựng, xin cho hỏi, khi áp dụng định mức trát vách bê tông tôi dùng định mức Ak.22120 là định mức trát trụ cột, lam đứng, cầu thang nhưng Chủ Đầu Tư công trình tôi không chịu mà chỉ áp dụng định mức tô tường trong nhà vì cho rằng : trong định mức tô tường này không nói rõ là tường gạch hay tường bê tông??? Xin cho hỏi cách bảo vệ làm sao? Cảm ơn!

Visited: 9692173 | Online: 2306