Câu hỏi thường gặp

Mã hiệu đơn giá AF.15514, Af.15515 và AF.15516 lại trở thành mã hiệu tạm tính khi sử dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2010)
Một số mã hiệu đơn giá AF.15514, Af.15515 và AF.15516 lại trở thành mã hiệu tạm tính khi sử dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2010)?
Hỏi: Một số mã hiệu đơn giá bê tông gạch vỡ như AF.15514, Af.15515 và AF.15516 lại trở thành mã hiệu tạm tính khi sử dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2010).

Trả lời: bộ đơn giá Lâm đồng ban hành theo QĐ số 43/2006/QĐ-UBND đã ban hành 3 mã hiệu đơn giá bê tông gạch vỡ lần lượt là AF.15514, AF.15515 và AF.15516.
 
Công văn số 683/SXD-KTKH do SXD Lâm đồng phát hành ngày 26/07/2007 đã bổ sung thêm mã hiệu đơn giá AF.15513.
 
Năm 2010 khi tiến hành làm bộ dữ liệu định mức để lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, sử dụng nhân công công bố theo công văn số 841/SXD-KTXD và máy thi công công bố theo 842/SXD-KTXD, công ty chúng tôi vẫn giữ lại hệ thống mã hiệu AF.15513, AF.15514, AF.15515 và AF.15516 như bộ đơn giá Lâm đồng (2006).
 
Được sự góp ý của các đơn vị tư vấn và kiểm tra định mức dự toán xây dựng công trình công bố theo công văn số 1776/BXD-VP, bê tông gạch vỡ chỉ có mác bê tông 50 và mác bê tông 75. Trong đó:
- Mác bê tông 50 sử dụng vữa xi măng hoặc vữa tam hợp M25. 
- Mác bê tông 75 sử dụng vữa xi măng hoặc vữa tam hợp M50.
 
Do đó với dữ liệu Lâm đồng (2010) sử dụng để lập dự toán theo phương pháp phân tích đơn giá xây dựng chi tiết, công ty chúng tôi chỉ giữ lại 2 mã hiệu đơn giá AF.15512 - Bê tông gạch vỡ (Mác bê tông 50) vữa XM Mác 25 XMPC30 và AF.15513 - Bê tông gạch vỡ (Mác bê tông 75) vữa XM Mác 50 XMPC30.
 
Với những hạng mục công trình cần chạy lại PTVT và có sử dụng các mã hiệu đơn giá AF.15514, AF.15515 và AF.15516 có thể xuất hiện hiện tượng công tác tạm tính, Quý khách cần thực hiện thao tác thay đổi mã hiệu đơn giá đang sử dụng sang một trong hai mã hiệu đơn giá là AF.15512 hoặc AF.15513 để phân tích vật tư.    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9692179 | Online: 2312