Câu hỏi thường gặp

Đã cập nhật định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD nhưng phân tích vật tư không thay đổi
Đã cập nhật đơn giá Lâm đồng (2010) có dữ liệu định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và QĐ số 1173/QĐ-BXD, tuy nhiên khi chạy lại phân tích vật tư, nội dung hao phí vật tư không thay đổi theo định mức mới.
Hỏi: Tôi đã cập nhật đơn giá Lâm đồng (2010) có định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD1173/QĐ-BXD, tại sao khi tôi chạy lại phân tích vật tư nhưng nội dung hao phí vật tư không thay đổi theo định mức mới?

Trả lời: Sau khi thực hiện tải đơn giá Lâm đồng (2010), vào menu Thông tin hệ thống, chọn Mã hiệu, định mức, đơn giá, chọn Lâm đồng (2010), nhấn vào mục Loại công tác để xem trong danh sách loại công tác đã tồn tại loại Xây dựng (1172/QĐ-BXD) hay chưa, nếu đã tồn tại xem như việc tải đơn giá Lâm đồng (2010) với định mức bổ sung đã thành công.
 
Hạng mục công trình đã lập dự toán trước đây, nếu không thực hiện thao tác thay đổi mã hiệu đơn giá, tất cả dữ liệu sẽ giữ nguyên (đây là nguyên tắc không thay đổi nếu không can thiệp hay nói cách khác nếu không có lệnh yêu cầu thay đổi, ADTPro sẽ giữ nguyên tất cả dữ liệu cũ).
 
Như đã thông báo nếu mã hiệu đơn giá mới trùng với mã hiệu đơn giá đã tồn tại, ADTPro bổ sung thêm dấu . (dấu chấm) ở phía sau mã hiệu đơn giá. Như vậy nếu muốn áp dụng mã hiệu định mức mới theo 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD, người sử dụng cần thực hiện thay đổi mã hiệu bằng cách nhập thêm dấu . ở phía sau. Ví dụ muốn áp dụng định mức mới cho công tác bả matit, thay đổi mã hiệu đơn giá AK.82110 thành AK.82110., sau thao tác thay đổi mã hiệu đơn giá này, ADTPro sẽ phân tích vật tư theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9692284 | Online: 73