Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi đã cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất nhưng đơn giá tôi sử dụng không có mã hiệu đơn giá BB.197, BB.198 và BB.199
Đã cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất nhưng đơn giá sử dụng không có mã hiệu đơn giá thuộc phần lắp đặt như mã đơn giá BB.197, BB.198 và BB.199
Hỏi: Tại sao tôi đã cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất nhưng đơn giá tôi sử dụng không có mã hiệu đơn giá BB.197, BB.198BB.199.

Trả lời: Mã hiệu đơn giá từ BB.19701 đến BB.19709, BB.19801 đến BB.19810BB.19911 đến BB.19972 là mã hiệu đơn giá được công bố theo QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng.
 
Khi thực hiện cập nhật phiên bản mới nhất, phần mềm ADTPro chỉ tiến hành cập nhật phần ứng dụng - tức là liên quan đến các tính năng của phần mềm không liên quan đến dữ liệu đơn giá.
 
Hiện nay công ty chúng tôi đã và đang tiến hành bổ sung định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD cho một số tỉnh/thành phố.
 
Nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng mã hiệu đơn giá từ BB.19701 đến BB.19709, BB.19801 đến BB.19810 và BB.19911 đến BB.19972 cần thực hiện theo hướng dẫn sau:
 
- Tìm kiếm trên website quyettoan.vn các thông báo phát hành và hướng dẫn cập nhật bổ sung định mức đơn giá theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD. Tiến hành bổ sung định mức đơn giá theo hướng dẫn trên website.
- Nếu bộ đơn giá tỉnh/thành phố Quý khách cần sử dụng chưa có thông báo phát hành đơn giá theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD, xin vui lòng thông báo cho công ty chúng tôi biết để hỗ trợ.



   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9692094 | Online: 2227