Câu hỏi thường gặp

Không thể mở công trình cũ khi sử dụng phần mềm ADTPro trên hệ điều hành Windows 7/8
Không thể mở một số công trình cũ khi sử dụng phần mềm ADTPro cài đặt trên hệ điều hành Windows 7/8.
Hỏi: Kể từ khi chuyển sang sử dụng phần mềm ADTPro trên hệ điều hành Windows 7 - 64 bit, thỉnh thoảng tôi gặp hiện tượng không thể mở tập tin công trình, sau khi chọn hạng mục công trình thường bị thoát ADTPro, trong khi một số công trình khác vẫn mở để làm việc bình thường.

Trả lời: Kề từ ngày 8/4/2014, Microsoft sẽ kết thúc hỗ trợ cho Windows XP và cũng từ thời gian này số khách hàng đang sử dụng ADTPro trên Windows XP chuyển sang Windows 7/8 cũng khá nhiều.
 
Trên cùng một máy tính sử dụng phần mềm ADTPro có thể mở một số công trình để làm việc, một số khác lại không thể mở được là do tập tin được lưu trữ trên những ổ đĩa khác nhau.

Thông thường, khi cài đặt máy tính, quý khách thường chọn ổ đĩa C làm ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows 7/8. Với Windows 7/8, một cách mặc định chỉ có user Administrator mới có quyền can thiệp vào thư mục và tập tin thuộc ổ đĩa cài đặt hệ điều hành (ổ đĩa C), vì lý do này khi khởi động ADTPro và không chọn chạy với Run as Adminstrator sẽ gặp lỗi không mở được công trình cũ đã lưu trên thư mục thuộc ổ đĩa C.

Hầu hết khách hàng sử dụng hệ điều hành Windows XP thường có thói quen copy tập tin từ USB và dán (paste) trên màn hình Desktop để làm việc cho tiện, mà thư mục Desktop lại lưu tại ổ đĩa C.

Khắc phục: Di chuyển tập tin công trình (.dat) đang lưu tại ổ đĩa C sang lưu trên thư mục bất kỳ thuộc ổ đĩa D (hoặc ổ đĩa không cài đặt hệ điều hành Windows 7/8.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9692274 | Online: 63