Download

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông công bố theo mức lương tối thiểu vùng từ 730.000 đồng/tháng đến 1.650.000 đồng/tháng
Cập nhật đến ngày 14/06/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
1 Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 484/QĐ-UBND 14/04/2010
2 Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình 943/SXD-KT 09/12/2010
3 Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình 253/SXD-KT 15/04/2011
4 Công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ 848/SXD-KT 18/10/2011
5 Công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ 74/SXD-KT&QLHĐXD 18/01/2013

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958900 | Online: 70