Download

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận (năm 2011)
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận công bố kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 23/06/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận công bố kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 23/06/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Download tập tin đính kèm:
1369_QD_UBND_23_06_2011_Bang_gia_ca_may_thiet_bi_thi_cong.pdf
1369_QD_UBND_23_06_2011_Bang_gia_ca_may_thiet_bi_thi_cong.xls   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958937 | Online: 107