Download

Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Download tập tin đính kèm:
2055_2006_QD_UBND_18_07_2006_Bang_gia_ca_may_Vung_Tau.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958891 | Online: 61