Download

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (năm 2010)
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng công bố kèm theo công văn số 842/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng công bố kèm theo công văn số 842/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Lưu ý: Sở Xây dựng Lâm đồng đã ban hành công văn số 315/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 đính chính giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng công bố kèm theo công văn số 842/SXD-KTXD.

Download tập tin đính kèm:
842_SXD_KTXD_14_10_2010_Bang_gia_ca_may_Lam_dong.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958973 | Online: 143