Câu hỏi thường gặp

Phần mềm ADTPro không thể chuyển mã hiệu đơn giá tạm tính (TT) vào phần mềm để thẩm tra
Chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán Excel vào phần mềm ADTPro để thẩm tra, gặp hiện tượng không chuyển mã hiệu đơn giá tạm tính (TT) vào phần mềm. Thay vào đó, phần mềm ADTPro nhận diện đây là khối lượng diễn giải chi tiết.
Hỏi: Tôi chuyển tập tin dự toán excel vào phần mềm ADTPro để thẩm tra, có một số mã hiệu tạm tính (TT) đã không được chuyển vào phần mềm như là nội dung công việc thay vào đó phần mềm ADTPro lại xem đây là nội dung khối lượng diễn giải.  Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này khi thực hiện chuyển dữ liệu để thẩm tra?
 
Trả lời: Thông thường sheet "Khoi luong" sẽ lưu trữ đầy đủ thông tin về MADG, nội dung công việc, khối lượng diễn giải/chi tiết, đơn giá Vật liệu, Nhân công và Máy thi công. Phần mềm dự toán B nhận diện chính tập tin excel được kết xuất bởi phần mềm dự toán B là việc quá đơn giản, nhưng để phần mềm dự toán ADTPro có thể nhận diện và chuyển toàn bộ dữ liệu từ tập tin dự toán excel của phần mềm dự toán bất kỳ đang có trên thị trường vào phần mềm dự toán ADTPro để thẩm tra, đòi hỏi đội ngũ lập trình phải tiến hành phân tích rất nhiều mẫu dự toán excel từ đó xây dựng giải thuật để nhận diện dữ liệu và chuyển vào phần mềm dự toán cho phù hợp.

Hình ảnh minh họa sau đây sẽ mô tả hiện tượng không nhận diện tập tin dự toán excel và cách khắc phục để phần mềm ADTPro nhận diện và chuyển dữ liệu thành công.

1. Mã hiệu đơn giá tạm tính (TT) không nhập ĐVT tại cột E.

Hình: Mã hiệu đơn giá TT thiếu ĐVT

2. Kết quả sau khi chuyển dữ liệu và chạy thẩm tra, mã hiệu đơn giá tạm tính được hiểu là nội dung khối lượng diễn giải của công tác bên trên (BA.17105)

Hình: Kết quả chuyển dữ liệu bị hiểu nhầm thành nội dung khối lượng diễn giải của mã hiệu đơn giá BA.17105

3. Trong trường hợp này chỉ cần thực hiện chỉnh sửa dữ liệu bằng cách điền thông tin vào cột ĐVT

Hình: Bổ sung thêm ĐVT cho mã hiệu đơn giá TT

4. Kết quả, phần mềm ADTPro đã nhận diện đúng và chuyển dữ liệu thành công

Hình: Kết quả nhân diện đúng chuyển dữ liệu và thẩm tra thành công   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11406637 | Online: 477