Download

Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư thay thế các Thông tư số 04/2010/TT-BXD, 06/2010/TT-BXD và 02/201/TT-BXD. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế các Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công và Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng.

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016Bài viết có liên quan:
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.01 - cập nhật Thông tư số 06/2016/TT-BXD   

Ý kiến khách hàng: (2)

Gửi ý kiến

Theo TT 06/2016/TT-BXD vẫn đang áp dụng hướng dẫn nghị định 32/2015/NĐ-CP, đẫ hết hiệu lực vậy cho em hỏi thông tư 06/2016/TT-BXD áp dụng còn đúng ko ạ?

Chờ đợi gần 1 năm mới có Thông tư hướng dẫn NĐ số 32/2015/NĐ-CP.

Visited: 11892894 | Online: 74