Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.6.01 - cập nhật Thông tư số 06/2016/TT-BXD
Ngày 26/04/2016, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.6.01, cập nhật các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/05/2016 và thay thế thông tư số 04/2010/TT-BXD, các đơn vị tư vấn thiết kế cần cập nhật phiên bản 9.6 để lập dự toán theo TT số 06/2016/TT-BXD.
Ngày 26/04/2016, công ty Quyết Toàn đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.6.01, cập nhật các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Phiên bản này đã bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Nhóm chức năng liên quan lập dự toán theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD:
- Bổ sung mẫu dự toán theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD, không còn tính hai khoản mục chi phí là: chi phí trực tiếp khác và chi phí nhà tạm trong chi phí xây dựng.
- Sheet HM Chung (chi phí hạng mục chung) hiển thị bảng tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.
- Chi phí hạng mục chung được tổng hợp tại Bảng tổng hợp dự toán công trình, tại mục Chi phí khác.
- Bảng THKP bổ sung chức năng tính “Nội suy Chi phí chung” theo TT số 06/2016/TT-BXD, xuất hiện thêm nút lệnh  tại dòng có khoản mục chi phí cần tính nội suy (chi phí chung).
- Bảng tính nội suy chi phí chung theo TT số 06/2016/TT-BXD, bảng này sẽ hỗ trợ nội suy xác định hệ số chi phí chung theo một trong hai trường hợp sau:
a. Căn cứ vào chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư được phê duyệt.
b. Căn cứ theo chi phí xây dựng trước thuế giai đoạn thiết kế cơ sở.
- Chức năng sao chép bảng THKP cho phép sao chép thêm bảng dữ liệu bảng [Hang muc chung].
 
II. Đơn giá xây dựng công trình đã tính nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD:
- Khi sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình các địa phương đã tính toán chi phí nhân công xây dựng và nhân công lái máy theo TT số 01/2015/TT-BXD, 
phần mềm ADTPro sẽ xử lý để phần kết xuất excel sheet LUONGNC và LUONGLM theo bảng tính nhân công 01/2015/TT-BXD.
- Chỉnh sửa các chức năng liên quan đến tính lương nhân công theo NĐ số 205/2004/NĐ-CP và theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

III. Định mức tiêu hao nhiên liệu - nhân công lái máy:
- Bổ sung định mức tiêu hao phí nhiên liệu - nhân công lái máy cho bộ đơn giá Lâm đồng (2016). Định mức này cập nhật theo QĐ số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng.
- Tính lương nhân công lái máy giá gốc và tính lương nhân công lái máy giá tháng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
  
IV. Nhóm chức năng liên quan đến kết xuất dữ liệu sang Excel:
- Khắc phục lỗi kết xuất Excel ĐGTH (Đơn giá tổng hợp).
- Chỉnh sửa lỗi kết xuất sheet LUONGNC khi lập dự toán theo phương pháp đơn giá.
- Khắc phục lỗi kết xuất dự thầu đơn giá Lâm đồng (2016) tính nhân công theo 01/2015/TT-BXD
 
V. Khác:
- Chỉnh sửa bảng bảng khối lượng dự toán có dữ liệu cột chi phí vật liệu phụ và cột hệ số (phải sử dụng font chữ nhỏ nhất để hiển thị đủ dữ liệu trên 1 trang A4)
- Bổ sung bảng tính giá ca máy theo 06/2010/TT-BXD + 1134/QĐ-BXD.
 


Hướng dẫn nhanh lập dự toán theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD:
- Về cơ bản hệ số các khoản mục chi phí bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo TT số 06/2016/TT-BXD cũng tương tự Thông tư số 04/2010/TT-BXD.
- Chi phí trực tiếp khácchi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và thi công không còn nằm trong chi phí xây dựng. Thay vào đó sẽ có khoản mục Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí nhà tạm thuộc chi phí hạng mục chung.
- Chi phí chung: đối với dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (dự án <15 tỷ), hệ số chi phí chung có thể tra theo bảng 3.7. Đối với dự án phải lập dự án đầu tư (chi phí >15 tỷ), hệ số chi phí chung phải thực hiện nội suy  trên tổng Chi phí xây dựng trước thuế (G) trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của cả dự án.
- Sheet THKP (Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng):
 TH1: Hạng mục công trình được tạo mới khi sử dụng ADTPro phiên bản 9.6 sẽ tự động tạo bảng THKP theo TT số 06/2016/TT-BXD.
 TH2: Hạng mục công trình đang áp dụng TT số 04/2010/TT-BXD, chọn bảng THKP theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD, phần mềm sẽ nạp dữ liệu bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo TT số 06/2016/TTBXD và xuất hiện thêm sheet HM Chung (Chi phí hạng mục chung)
 TH3: Hạng mục công trình đang áp dụng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, chọn bảng THKP theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD, phần mềm sẽ nạp dữ liệu bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo TT số 06/2016/TTBXD, tại sheet HM Chung nhấn chuột phải chọn "Lấy lại khoản mục chi phí ban đầu" để phần mềm nạp lại dữ liệu chi phí hạng mục chung theo TT số 06/2016/TT-BXD.
- Bật sheet HM chung để xem và in bảng chi phí hạng mục chung.
- Bảng THDT tính sẽ có thêm chi phí hạng mục chung tại mục chi phí khác.
 


- Phiên bản 9.6.01 cập nhật ngày 26/04/2016 bị lỗi cập nhật thiếu tập tin dot.gif gây ra lỗi mở sheet THKP khi chọn lập theo TT số 06/2016/TT-BXD. Quý khách hàng vui lòng cập nhật phiên bản 9.6.02 cập nhật ngày 27/04/2016 để khắc phục lỗi.
- Phiên bản 9.6.04 cập nhật ngày 29/04/2016 khắc phục lỗi kết xuất excel sheet THDT không có giá trị.
Phiên bản 9.6.05 phát hành ngày 04/05/2016 đã chỉnh sửa chức năng kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu TT số 03/2015/TT-BKHĐT.
- Sheet HMC thực hiện tính toán chi phí nhà tạm, chi phí trực tiếp khác (NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo TT số 04/2010/TT-BXD) hoặc chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế (TT số 06/2016/TT-BXD).
- Thêm mới sheet Tonghop: Bảng tổng hợp giá dự thầu bổ sung thêm nội dung Hạng mục chung lấy giá trị từ sheet HMC.   

Ý kiến khách hàng: (3)

Gửi ý kiến

em muon chuyen tu TT04 sang TT06 thi lam sao ha anh
Admin: Bật sheet THKP, tại mục chọn bảng THKP, lựa chọn Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

@Thành Luân: Vui lòng gởi file .dat vào hộp thư support@quyettoan.vn để kỹ thuật công ty Quyết Toàn kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi xuất Excel.

cập nhật xong, xuất ra excel bảng THDT bị lỗi

Visited: 11892907 | Online: 87