Tin tức - sự kiện

Phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel phiên bản 2022

Phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel có giao diện giống Microsoft Excel, quen thuộc, thân thiện với người dùng. Có thể tùy chọn giao diện theo sở thích người dùng như: Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, Mac Office, Tablet Office, OfficeUniversal và lựa chọn màu sắc giao diện.

Hệ thống menu Ribbon hiện đại, menu cảm ngữ cảnh.
Hơn 400 hàm tương thích với Excel như SUM, SUMIF, PRODUCT, TEXT, ROUND, ...

15/11/2022

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 12.1.01 - Áp dụng định mức Thông tư số 12/2021/TT-BXD

Ngày 10/10/2021, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 12.1.01, cập nhật dữ liệu định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD.
Tính lương nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
Tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

11/10/2021

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel

Ngày 04/11/2020 công ty Quyết Toàn đã chính thức phát hành phần mềm dự toán mới ADTExcel.

Phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel có giao diện và cách sử dụng giống Excel đến 99% với khả năng chạy hoàn toàn toàn độc lập không phụ thuộc vào Excel của hãng Microsoft.
Quý khách hàng đang sử dụng ADTPro 10 còn thời gian bảo hành/bảo trì sẽ được chuyển đổi sang phần mềm dự toán thế hệ mới hoàn toàn miễn phí.

04/11/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phần mềm dự toán mới ADTExcel phiên bản Beta

Ngày 24/09/2020 công ty Quyết Toàn đã phát hành phần mềm dự toán mới ADTExcel phiên bản Beta.

Phiên bản Beta sẽ được gởi đến một số đơn vị đang sử dụng khóa cứng ADTPro để chạy thử nghiệm, phát hiện lỗi và góp ý hoàn thiện trước khi phát hành phiên bản thương mại.

09/10/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 được xây dựng và ban hành trên cơ sở định mức xây dựng ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BXD; Nhân công xác định theo thông tư số 15/2019/TT-BXD và bảng giá ca máy tính toán theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

Đây là địa phương đầu tiên ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD.

15/08/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 10.1.32 - cập nhật biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC và Thông tư số 34/2020/TT-BTC

Bảng tổng hợp dự toán công trình bổ sung chức năng nội suy chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập theo hướng dẫn Thông tư số 10/2020/TT-BTC.

Từ ngày 05/05/2020 - 31/12/2020 chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng nộp bằng 50% mức phí quy định.

25/05/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 10.1.09 - Áp dụng định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Ngày 09/03/2020, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.09, cập nhật dữ liệu định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD.
Bồ sung chức năng tính nhân công theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.
Cập nhật dữ liệu phụ lục 2 tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

09/03/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 10.1.01 - cập nhật Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Ngày 10/01/2020, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.01, cập nhật các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 và thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD.

10/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.9.02 - Hỗ trợ lập bảng dự toán theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Trong thời gian chờ đợi BXD ban hành Thông tư hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP, phần mềm ADTPro đã tiến hành cập nhật phần mềm bổ sung mẫu tổng hợp kinh phí với các khoản mục chi phí theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP, hệ số định mức chi phí vận dụng Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

29/10/2019

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo chuẩn bị phát hành phần mềm dự toán thế hệ mới

Sau một thời gian nghiên cứu, lập trình xây dựng phần mềm dự toán thế hệ mới - chạy trên nền tảng tương tự phần mềm của Microsoft Excel.
Hiện tại, sản phẩm đã xong giai đoạn kiểm tra lỗi và chuẩn bị phát hành phiên bản Beta để khách hàng trải nghiệm.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn thiện phần mềm và phát hành phiên bản thương mại trong thời gian sớm nhất.

11/09/2019

4 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11854673 | Online: 1072