Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 12.1.01 - Áp dụng định mức Thông tư số 12/2021/TT-BXD
Ngày 10/10/2021, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 12.1.01, cập nhật dữ liệu định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD.
Tính lương nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
Tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
Ngày 10/10/2021, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 12.1.01, với những chức năng chính như sau:

I. Định mức dự toán ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD:
- Cập nhật định mức dự toán ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức 12).
- Để tránh nhầm lẫn giữa dữ liệu định mức 10 và định mức 12, dữ liệu sử dụng cho phần mềm ADTPro đã được cập nhật lại hệ thống danh mục vật liệu, nhân công, máy thi công. Ví dụ minh họa cụ thể như sau:
a. V121.XXXX là mã vật liệu định mức xây dựng; V122.XXXX là mã vật liệu định mức lắp đặt; V123 là mã vật liệu công tác khảo sát xây dựng,...
b. N121.307.1 là mã nhân công bậc 3,0/7 - nhóm I; N121.357.2 là mã nhân công bậc 3,5/7 - nhóm II. 
Dữ liệu nhóm nhân công theo định mức 10 được đánh số 1, 2, 3, 4 ..., dữ liệu nhóm nhân công theo định mức 12 được đánh số theo chữ số La Mã I, II, III và IV.
c. M121.0XXX, trong đó XXX là STT tương ứng trong bảng giá ca máy ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD. Ví dụ: M101.0464 - Máy hàn 23 kW, trong đó 464 là STT trong bảng giá ca máy theo TT số 13/2021/TT-BXD. Người sử dụng khi cần tra cứu thông tin loại máy chỉ cần xem STT tương ứng.
 
II. Nhóm chức năng liên quan đến nhân công:
- Chức năng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

III. Nhóm chức năng liên quan đến máy và thiết bị thi công:
- Cập nhật dữ liệu nguyên giá, định mức sửa chữa, khấu hao, định mức tiêu hao nhiên liệu, nhân công điều khiển máy  xác định giá ca máy theo hướng dẫn Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

IV. Nhóm chức năng liên quan đến Thông tư số 11/2021/TT-BXD:
- Mẫu bảng Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng  theo hướng dẫn Thông tư số 11/2021/TT-BXD.
- Mẫu bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

Như vậy đến thời điểm này, ADTPro đã hoàn thành cập nhật định mức dữ liệu, thuật toán đáp ứng các Thông tư số 11/2021/TT-BXD, 12/2021/TT-BXD, 13/2021/TT-BXD.
 
IV. Hướng dẫn áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD:
1. Trường hợp áp dụng định mức 12 để xác định dự toán xây dựng công trình cho dự án mới:
- Cập nhật phiên bản mới nhất (từ 12.1.01 bắt đầu hỗ trợ định mức 12).
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố chọn dữ liệu định mức 12/2021/TT-BXD để tải về.
- Tạo hạng mục công trình mới, mục Đơn giá chọn dữ liệu 12/2021/TT-BXD.

2. Trường hợp chuyển tiếp:
Hạng mục công trình đã lập với bộ đơn giá áp dụng đơn giá xây dựng của địa phương công bố năm 2020, 2121 theo định mức 10/2019/TT-BXD hoặc sử dụng định mức 10/2019/TT-BXD (nếu địa phương chưa công bố đơn giá xây dựng công trình) để lập dự toán, thực hiện theo hướng dẫn như sau:
- Tải phiên bản mới nhất, tối thiểu phải là phiên bản 12.1.01.
- Vào menu Tiện ích, chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố chọn dữ liệu định mức 12/2021/TT-BXD để tải về.
- Mở hạng mục công trình cũ, vào menu Hồ sơ chọn Đổi tên hạng mục, giá thông báo, PP lập dự toán, tại màn hình này chọn chức năng Thay đổi Đơn giá.
 Lưu ý: 
- Trước khi thực hiện chuyển đổi bộ đơn giá đang áp dụng định mức cũ sang áp dụng định mức 12 cần phải thực hiện sao lưu backup dữ liệu công trình (tập tin .dat).
- Mã hiệu đơn giá của nhưng địa phương đã công bố đơn giá xây dựng công trình theo bộ định mức ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD đa số sẽ giống mã hiệu đơn giá định mức 12.
- Mã hiệu đơn giá áp dụng định mức 10/2019/TT-BXD khi chuyển đổi sang áp dụng định mức 12 cần kiểm tra lại mã hiệu đơn giá công tác xây, vữa bê tông.

V. Phương pháp lập dự toán:
Tại thời điểm hiện tại chưa có địa phương nào công bố đơn giá xây dựng công trình theo định mức 12/2021/TT-BXD. Như vậy để lập dự toán, các đơn vị phải chọn phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình (Chọn phương pháp thứ ba trong phần mềm dự toán ADTPro).
1. Vật liệu:
- Nhập giá vật liệu theo thông báo giá của Sở Xây dựng và tính cước vận chuyển.

2. Nhân công:
- Thông tư số 13/2021/TT-BXD đã hướng dẫn việc chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng của địa phương đã công bố trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư 13/2021/TT-BXD sang đơn giá nhân công xác định theo nhóm nhân công xây dựng quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD. Phần mềm ADTPro sẽ hỗ trợ cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng theo công bố theo nhóm I, II, III và IV.
- Nếu địa phương đã công bố đơn giá Nhân công xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 13/2021/TT-BXD, phần mềm ADTPro sẽ cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công công bố, người dùng chỉ cần chọn số công văn công bố và xác định vùng để tính lương nhân công.
 
 
3. Giá ca máy và thiết bị thi công:
- Sử dụng chức năng tính giá ca máy và thiết bị thi công  theo hướng dẫn Thông tư số 13/2021/TT-BXD để tính giá ca máy.

4. Tổng hợp chi phí xây dựng và tổng hợp dự toán công trình:
- Bảng THKP lựa chọn biểu mẫu theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.
- Bảng THDT lựa chọn biểu mẫu 12/2021/TT-BXD (lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); 12/2021/TT-BXD (lập dự án đầu tư).

Do thời gian có hạn việc nghiên cứu Thông tư số 11 và 13 vẫn còn nhiều hạn chế, trong quá trình sử dụng nếu Quý khách hàng phát sai sót liên quan đến chi phí bảng THKP và THDT vui lòng báo cho bộ phận kỹ thuật của công ty Quyết Toàn.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923323 | Online: 3183