Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 10.1.01 - cập nhật Thông tư số 09/2019/TT-BXD
Ngày 10/01/2020, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.01, cập nhật các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 và thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD.
Ngày 10/01/2020, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.01, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Nhóm chức năng liên quan lập dự toán theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD:
 
- Các khoản mục chi phí bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng lập theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp,...

- Bổ sung chức năng tính “Nội suy Chi phí chung” dựa theo tổng chi phí trực tiếp (theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD nội suy dựa tên tổng chi phí xây dựng trước thuế).

- Chức năng tính “Nội suy Chi phí nhà tạm” dựa trên tổng chi phí trực tiếp (theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD hệ số nhà tạm không cần nội suy), xuất hiện thêm nút lệnh  tại dòng có khoản mục chi phí nhà tạm.
 
- Bỏ khoản mục chi phí hạng mục chung thuộc mục chi chí khác tại bảng Tổng hợp dự toán công trình.

- Thêm khoản mục Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo TT số 04/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

- Thêm ghi chú TT số 64/2018/TT-BTC sửa đổi TT số 09/2016/TT-BTC.
 
II. Các chức năng khác:
Và một số chức năng khác.
 
Bảng tổng hợp dự toán xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD
Hình: Bảng tổng hợp dự toán xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Hướng dẫn khắc phục lỗi cập nhật tự động
Lưu ý: ADTPro phiên bản 9.9.07 trở về trước bị lỗi tính toán % tiến trình cập nhật (lỗi 11 Divide by Zero). Từ phiên bản 9.9.08 trở đi không bị lỗi này.
Khắc phục bằng cách chạy cập nhật thủ công. Sau khi cập nhật thành công, các phiên bản 10.1.01 sẽ thực hiện cập nhật tự động trở lại.
Link cập nhật thủ công
Cập nhật phiên bản mới 
Mở khóa ADTPro
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923565 | Online: 3425