Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 10.1.32 - cập nhật biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC và Thông tư số 34/2020/TT-BTC
Bảng tổng hợp dự toán công trình bổ sung chức năng nội suy chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập theo hướng dẫn Thông tư số 10/2020/TT-BTC.

Từ ngày 05/05/2020 - 31/12/2020 chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng nộp bằng 50% mức phí quy định.

Ngày 25/05/2020, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.32, với những thay đổi như sau:

I. Cập nhật biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC và Thông tư số 34/2020/TT-BTC:
- Bảng tổng hợp dự toán công trình bổ sung chức năng tự động nội suy chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập theo hướng dẫn Thông tư số 10/2020/TT-BTC.
- Từ ngày 05/05/2020 - 31/12/2020 chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng nộp bằng 50% mức phí quy định.

II. Nhóm chức năng liên quan đến THKP:
- Lưu thông tin nội suy chi phí nhà tạm theo tuyến/không theo tuyến.
- Thêm lựa chọn hệ số chi phí nhà tạm Nội suy/Không nội suy (lấy theo giá trị cận trên).
 
III. Nhóm chức năng liên quan đến nhân công:
- Chỉnh sửa thông tin hiển thị công bố đơn giá NC, MAY địa phương
- Chức năng lưu bảng đơn giá nhân công theo công bố (công bố theo TT số 15/2019/TT-BXD). Khi chọn số CV và địa bàn (vùng), phần mềm sẽ load bảng đơn giá công bố thay vì nhập thủ công từ nhóm 1 đến nhóm 10.
- Hiển thị thông báo nhắc nhở nếu sử dụng bộ đơn giá theo định mức 1776, 1777,... nhưng chọn tính NC theo TT số 15/2019/TT-BXD.
 
IV. Nhóm chức năng liên quan đến máy thi công:
- Khắc phục lỗi in bảng tính lương NC điều khiển máy thi công
- Khắc phục lỗi cập nhật giá nhiên liệu theo địa bàn vùng 1, vùng 2
- Khắc phục lỗi chưa tính giá cá máy Dự toán đã chạy chức năng Dự thầu sẽ bị lỗi.
 
V. Nhóm chức năng liên quan đến kết xuất Excel:
- Bổ sung kết xuất Excel tính Bảng lương NC điều khiển máy Dự thầu.
- Sửa lỗi xuất Excel có phân tích vữa bê tông (Win XP không bị, Win 7, 10 bị lỗi do so sánh chữ Hoa, chữ thường).   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923562 | Online: 3422