Download

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Nghị định số 70/2011-NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ
Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 70/2011-NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ. Cập nhật đến ngày 31/12/2012

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?

Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiêp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012.

Cập nhật đến ngày 31/12/2012
STT Tỉnh/TP Nội dung
1 An Giang Công văn số 3833/UBND-ĐTXD ngày 22/11/2012 v/v công bố việc điều chỉnh dự toán do thay đổi hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn An Giang
2 Bà Rịa - Vũng Tàu Công văn số 3250/HD-UBND ngày 07/06/2012 Hướng dẫn điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011
3 Bắc Kạn Công văn số 623/SXD-KTTH ngày 28/11/2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT theo mức lương tối thiểu mới
4 Bắc Giang Công văn số 724/SXD-KT&VLXD ngày 17/11/2011 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới
5 Bạc Liêu
Sử dụng bảng giá nhân công xây dựng theo công bố (công bố LTT theo NĐ 70/2011/NĐ-CP); bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo công bố (công bố LTT theo NĐ 70/2011/NĐ-CP) để lập dự toán đơn giá xây dựng công trình.
Xem Bảng giá nhân công theo công bố tại đây; Xem Bảng giá ca máy & thiết bị thi công theo công bố tại đây
6 Bắc Ninh Công văn số 08/HD-SXD ngày 13/10/2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7 Bến Tre Công văn số 5708/UBND-TCĐT ngày 09/12/2011 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011
8 Bình Định Công văn số 3870/UBND-KTN ngày 15/11/2011 v/v công bố giá ca máy, thiết bị thi công và hệ số điều chỉnh giá nhân công và máy thi công trên địa tỉnh Bình Định theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ
9 Bình Dương Công văn số 3053/UBND-KTTH ngày 14/10/2011 v/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
10 Bình Phước 1. Công văn số 823/UBND-KTN ngày 23/03/2012 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh
2. Công văn số 1133/UBND-KTN ngày 20/04/2015 điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
11 Bình Thuận Công văn số 5274/UBND-ĐTQH ngày 09/11/2011 v/v thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới
12 Cà Mau Công văn số 07/SXD-KTXD ngày 06/01/2012 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011
13 Cần Thơ Công văn số 01/SXD.KTXD ngày 15/11/2011 Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình
14 Cao Bằng  
15 Đà Nẵng Công văn số 138/TB-UBND ngày 29/10/2011 thông báo v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu cùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
16 Đắk Nông 1. Công văn số 848/SXD-KT ngày 18/10/2011 v/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ (Sử dụng để lập dự toán đơn giá xây dựng công trình)
2. Công văn số 1034/SXD-KT ngày 09/12/2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ
17 Đắk Lắk Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 v/v điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18 Điện Biên Công văn số 684/HD-SXD ngày 01/11/2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19 Đồng Nai Công văn số 02/HD-SXD ngày 02/11/2011, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20 Đồng Tháp Công văn số 87/UBND-KTN ngày 22/02/2012 v/v điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (áp dụng từ 01/01/2012)
21 Gia Lai Công văn số 526/SXD-QLHĐXD ngày 07/11/2011 hướng dẫn v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011. Xem bảng word tại đây.
22 Hà Giang
23 Hà Nam Công văn số 867/SXD-GĐ ngày 11/11/2011 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011
24 Hà Nội  
25 Hà Tĩnh 1. Công văn số 730/SXD-KTXD ngày 04/11/2011 hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức tiền lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ
2. Công văn số 3792/UBND-XD ngày 3/11/2011 v/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công
26 Hải Dương Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND v/v điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27 Hải Phòng Công văn số 93/SXD-KTXD ngày 30/09/2011 hướng dẫn v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ
28 Hậu Giang Công văn số 1297/SXD-KTXD ngày 06/12/2011 v/v hướng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức tiền lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
29 Hồ Chí Minh Công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu mới
30 Hòa Bình Công văn số 1301/HD-SXD ngày 11/11/2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31 Hưng Yên  
32 Khánh Hòa Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 Quy định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát, dự toán dịch vụ công ích đô thị theo NĐ số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ
33 Kiên Giang Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
34 Kon Tum  
35 Lai Châu  
36 Lâm Đồng Công văn số 1308/TB-SXD-KTXD ngày 19/12/2011 thông báo hướng dẫn điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị 
37 Lạng Sơn Công văn số 04/HD-SXD ngày 02/12/2011 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được lập theo đơn giá tỉnh Lạng Sơn với mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ
38 Lào Cai  
39 Long An Công văn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 v/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP
40 Nam Định  
41 Nghệ An  
42 Ninh Bình  
43 Ninh Thuận  
44 Phú Thọ  
45 Phú Yên  
46 Quảng Bình  
47 Quảng Nam  
48 Quảng Ngãi  
49 Quảng Ninh  
50 Quảng Trị  
51 Sóc Trăng  
52 Sơn La  
53 Tây Ninh  
54 Thái Bình  
55 Thái Nguyên  
56 Thanh Hóa  
57 Thừa Thiên – Huế  
58 Tiền Giang Công văn số 9428/UBND-CN ngày 12/06/2012 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011
59 Trà Vinh Công văn số 566/SXD-QLHĐXD ngày 30/11/2011 v/v Công bố hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
60 Tuyên Quang  
61 Vĩnh Long Công văn số 1126/SXD-KTTH ngày 20/12/2011 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình
62 Vĩnh Phúc  
63 Yên Bái 1. Công văn số 2702/UBND-XD ngày 16/12/2011 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2. Công văn số 20/UBND-XD ngày 05/01/2012 v/v đính chính công văn số 2702/UBND-XD ngày 16/12/2011
  Tập đoàn điện lực Việt Nam Công văn số 4253/EVN-ĐT ngày 16/11/2011 v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011

>> Mời Quý khách ghé thăm và đóng góp ý kiến cho Fanpage của ADTPro   
Visited: 11720171 | Online: 481