Download

Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu
Tập hợp tất cả văn bản công bố Bảng giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu.
Cập nhật đến ngày 15/08/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu tháng 01 năm 2014 56/SXD-QLXD 24/01/2014
2 Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu tháng 02 năm 2014 115/SXD-QLXD 24/02/2014
3 Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu tháng 03 năm 2014 203/SXD-QLXD 01/04/2014
4 Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu tháng 04 năm 2014 265/SXD-QLXD 29/04/2014
5 Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu tháng 05 năm 2014 362/SXD-QLXD 03/06/2014
6 Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2014 442/SXD-QLXD 03/07/2014
7 Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu tháng 07 năm 2014 520/SXD-QLXD 05/08/2014

Lưu ý:
- Bảng giá nhân công (T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2014) thành phố Bạc Liêu công bố với lương tối thiểu vùng là 2.100.000 đồng/tháng (Nghị định số 182/2013/NĐ-CP) và lương tối thiểu chung là: 1.150.000 đồng/tháng.
 
- Bảng giá nhân công (T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2014) các huyện còn lại công bố với lương tối thiểu vùng là 1.900.000 đồng/tháng (Nghị định số 182/2013/NĐ-CP) và lương tối thiểu chung là: 1.150.000 đồng/tháng.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11406633 | Online: 473