Download

Bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (năm 2013)
Đính chính bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã công bố kèm theo công văn số 841/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
Bảng giá nhân công xây dựng ban hành kèm theo công văn số 315/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Đây là công văn đính chính giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã ban hành kèm theo công văn số 841/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Download tập tin đính kèm:
315_SXD_KTXD_25_04_2013_Dinh_chinh_bang_gia_nhan_cong_Lam_dong_841_SXD_KTXD.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892998 | Online: 178