Download

Bảng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Bảng tính lương nhân công xây dựng căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Bảng tính lương nhân công xây dựng căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Để xác định chi phí nhân công xây dựng chỉ cần sử dụng bảng 1 là đủ.
Từ bảng 4 trở đi được sử dụng chủ yếu để tính tiền lương nhân công điều khiển máy thi công.

Download tập tin đính kèm:
Bang-tinh-luong-nhan-cong-xay-dung-01-2015-TT-BXD   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

cảm ơn anh(chị) nhiều ạ

Visited: 11406612 | Online: 452