Download

Bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (năm 2010)
Bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng công bố kèm theo công văn số 841/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
Bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng công bố kèm theo công văn số 841/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Download tập tin đính kèm:
841_SXD_KTXD_14_10_2010_Bang_gia_nhan_cong_Lam_dong.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11545215 | Online: 1006