Download

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Cập nhật lần cuối ngày: 31/12/2014

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiêp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

Cập nhật lần cuối: 31/12/2014
Mục lục: A | B | C | D |
STT Tỉnh/TP Nội dung
0 Bộ Xây dựng Công văn số 907/BXD-KTXD ngày 08/05/2014 v/v xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
1 An Giang  
2 Bà Rịa - Vũng Tàu  
3 Bắc Kạn Công văn số 238/SXD-KTTH ngày 07/04/2014 v/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại NĐ 182/2013/NĐ-CP
4 Bắc Giang
5 Bạc Liêu Sử dụng bảng giá nhân công xây dựng theo công bố; bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo công bố để lập dự toán đơn giá xây dựng công trình.
Xem Bảng giá nhân công theo công bố tại đây; Xem Bảng giá ca máy & thiết bị thi công theo công bố tại đây
6 Bắc Ninh  
7 Bến Tre  
8 Bình Định  
9 Bình Dương  
10 Bình Phước  
11 Bình Thuận Công văn số 2113/TB-SXD ngày 25/09/2014 thông báo về việc thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
12 Cà Mau  
13 Cần Thơ Sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo QĐ số 94/QĐ-SXD ngày 21/04/2014 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
14 Cao Bằng  
15 Đà Nẵng Công văn số 07/TB-UBND ngày 09/01/2014 Thông báo v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
16 Đắk Nông Công văn số 632/SXD-KT ngày 18/07/2014 v/v hướng dẫn xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
17 Đắk Lắk Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 27/05/2014 v/v điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18 Điện Biên  
19 Đồng Nai  
20 Đồng Tháp Công văn số 185/UBND-KTN ngày 03/04/2013 v/v công bố điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 Gia Lai 1. Công văn số 645/SXD-QLHĐXD ngày 25/11/2013 Hướng dẫn v/v lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014
2. Công văn số 10/SXD-QLHĐXD ngày 07/01/2014 v/v đính chính phụ lục 1 và 2 công văn số 645/SXD-QLHĐXD
22 Hà Giang  
23 Hà Nam  
24 Hà Nội Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 19/07/2014 v/v Công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội 
25 Hà Tĩnh  
26 Hải Dương  
27 Hải Phòng  
28 Hậu Giang  
29 Hồ Chí Minh Công văn số 5511/SXD-KTXD ngày 07/07/2014 v/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
Tiếp tục sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công kèm theo công văn số 9427/SXD-QLKTXD
30 Hòa Bình  
31 Hưng Yên  
32 Khánh Hòa Không cần sử dụng hệ số điều chỉnh nếu sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình công bố theo QĐ số 667/QĐ-UBND; 668/QĐ-UBND; 669/QĐ-UBND; 670/QĐ-UBND; 671/QĐ-UBND ngày 20/03/2014
33 Kiên Giang  
34 Kon Tum Công văn số 426/SXD-QLXD ngày 03/06/2014 v/v triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày14/11/2013 của Chính phủ.
35 Lai Châu  
36 Lâm Đồng  
37 Lạng sơn  
38 Lào Cai  
39 Long An 1. Công văn số 1715/SXD-HĐ ngày 17/07/2014 v/v Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP 
2. Công văn số 1759/SXD-HĐ ngày 22/07/2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản số 1715/SXD-HĐ ngày 17/07/2014
40 Nam Định  
41 Nghệ An  
42 Ninh Bình Công văn số 750/SXD-KT ngày 03/09/2014 v/v Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 182/NĐ-CP của Chính phủ (sử dụng đơn giá 168/QĐ-UBND, 872/QĐ-UBND, 873/QĐ-UBND không cần điều chỉnh dự toán)
43 Ninh Thuận 1. Công văn số 2961/UBND-QHXD ngày 20/06/2014 v/v  điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. Công văn số 1363/SXD-QLXD ngày 26/06/2014 v/v  điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
44 Phú Thọ  
45 Phú Yên  
46 Quảng Bình Công văn số 983/UBND-XDCB ngày 12/08/2014 v/v xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 
Tiếp tục thực hiện theo công văn số 438/UBND-XDCB ngày 03/05/2013 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
47 Quảng Nam Công văn số 575/UBND-KTN ngày 24/02/2014 v/v thực hiện lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Công văn số 720/UBND-KTN ngày 05/03/2014 v/v tạm thời xác định chi phí nhân công để lập và quản lý chi đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh (Văn bản này thay thế văn bản số 575/UBND-KTN ngày 24/02/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện lập dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh)
48 Quảng Ngãi 1. Công văn số 428/SXD-KTKHXD&HT ngày 07/04/2014 v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh
2. Công văn số 768/SXD-KTKHXD&HT ngày 30/05/2014 v/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Tiếp tục sử dụng hệ số điều chỉnh ban hành theo công văn số 630/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/06/2013.
3. Công văn số 1264/HD-SXD ngày 15/08/2014 Hướng dẫn v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
49 Quảng Ninh Công văn số 544/SXD-KTXD ngày 28/03/2014 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/04/2014
50 Quảng Trị  
51 Sóc Trăng Công văn số 846/CTUBND-HC ngày 22/07/2014 về việc áp dụng chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
52 Sơn La  
53 Tây Ninh  
54 Thái Bình  
55 Thái Nguyên  
56 Thanh Hóa
2. Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 16/04/2013
57 Thừa Thiên – Huế Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 v/v công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
58 Tiền Giang Công văn số 1024/UBND-CN ngày 14/03/2014 v/v hướng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (hệ số điều chỉnh nhân công bằng hệ số áp dụng từ 01/10/2011).
Tham khảo công văn số 9428/UBND-CN ngày 12/06/2012 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011
59 Trà Vinh  
60 Tuyên Quang  
61 Vĩnh Long  
62 Vĩnh Phúc  
63 Yên Bái  
  Tập đoàn điện lực Việt Nam Công văn số 3769/EVN-ĐT ngày 24/09/2014 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ ngày 01/01/2013

Chuyên mục này được xây dựng nhằm mục đích phục vụ Quý khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toánphần mềm dự thầuphần mềm thẩm tra - thẩm định dự toán ADTPro.

Bạn đọc sử dụng phần mềm dự toán khác như phần mềm dự toán G8, phần mềm dự toán Acitt, phần mềm dự toán GXD,... vẫn có thể download tài liệu tham khảo mà không cần đăng nhập hệ thống.

>> Nếu thấy hay thì chia sẻ.
    

Ý kiến khách hàng: (4)

Gửi ý kiến

Cho mình hỏi, hiện tại tỉnh vĩnh phúc đã có quyết định điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công thay cho QĐ 3716/UBND - CN1 ngày 9/7/2013 chưa . vì qđ này mới cho điều chỉnh hệ số nhân công máy thi công theo NĐ 70. giờ NĐ 182 ra thì mình có đc áp dụng ko.

Tại sao Không cần sử dụng hệ số điều chỉnh nếu sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình công bố theo QĐ số 667/QĐ-UBND; 668/QĐ-UBND; 669/QĐ-UBND; 670/QĐ-UBND; 671/QĐ-UBND ngày 20/03/2014? Bộ đơn giá này vẫn áp dụng NĐ số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.

Trích "Bên cạnh đó, hiện nay, các dự án XDCT theo mục đích an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có giá thành xây dựng tương đối cao so với mức thu nhập của các đối tượng của tỉnh. Vì vậy, nếu áp dụng điều chỉnh theo mức lương mới sẽ làm giá thành xây dựng tăng thêm, dẫn đến việc kinh phí đầu tư XDCT tăng lên, gây khó khăn cho ngân sách của tỉnh".  Xem chi tiết tại đây.

Năm 2013 đã không có hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo NĐ 103. Năm 2014 ban hành bộ đơn giá XDCB trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng theo NĐ 70/2011/NĐ-CP, lương tối thiểu chung theo NĐ 66/2013/NĐ-CP.  Theo chủ quan của Admin, năm 2014 sẽ không có hướng dẫn điều chỉnh dự toán, năm 2015 hy vọng sẽ có.

Admin - 11/06/2014

Hà Nội ban hành Quyết Định 462 rồi, ad không cập nhật à

Theo Ad thì QĐ số 462/QĐ-UBND ban hành ngày 21/01/2014 của Hà Nội là QĐ công bố đơn giá xây dựng công trình, đã post ở mục link sau: 462/QĐ-UBND.

Mục tổng hợp này chỉ hiển thị văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo NĐ số 182/2013/NĐ-CP để tiện theo dõi.

Admin - 17/05/2014

Năm nay các Sở sợ văn bản 551 nên chưa ai dám làm điều chỉnh cả

Visited: 11720142 | Online: 452