Download

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng. Cập nhật lần cuối: 15/03/2016. Đã có hơn 50 địa phương ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ban hành ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Lương vùng I: 2.350.000, lương vùng II: 2.150.000, lương vùng III: 2.000.000, lương vùng IV: 1.900.000.
 
Cập nhật lần cuối: 15/03/2016
Mục lục: A | B | C | Đ | G | H | K | L | N | P | Q | S | T | V | Y
STT Tỉnh/TP Nội dung
0 Bộ Xây dựng Công văn số 2156/BXD-KTXD ngày 22/09/2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
1 An Giang  
2 Bà Rịa - Vũng Tàu Công văn số 6764/HD-UBND ngày 14/09/2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hoặc công bố theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
3 Bắc Kạn  
4 Bắc Giang Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 12/05/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5 Bạc Liêu Công văn số 402/SXD-QLXD ngày 01/06/2015 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh
6 Bắc Ninh Công văn số 10/HD-SXD ngày 15/05/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7 Bến Tre Công văn số 819/SXD-KT ngày 03/07/2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo qui định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng
8 Bình Định 1. Công văn số 502/SXD-QLXD ngày 14/05/2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các công bố của UBND tỉnh trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán
2. Công văn số 2100/UBND-KTN ngày 14/05/2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2015
3. Công văn số 2101/UBND-KTN ngày 14/05/2015 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2015
4. Công văn số 6301/UBND-KTN ngày 31/12/2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2015 (điều chỉnh)
9 Bình Dương Công văn số 882/SXD-KTVLXD ngày 26/05/2015 hướng dẫn áp dụng chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán
10 Bình Phước  
11 Bình Thuận Công văn số 945/SXD-KTTH ngày 04/05/2015 hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
12 Cà Mau Quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 15/05/2015 công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13 Cần Thơ
14 Cao Bằng Công văn số 1404/UBND-XD ngày 05/06/2015 xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15 Đà Nẵng Công văn số 84/TB-UBND ngày 15/05/2015 thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
16 Đắk Nông
17 Đắk Lắk 1. Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/07/2015 sửa đổi Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2. Xem QĐ số 08/2015/QĐ-UBND tại đây
3. Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/04/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18 Điện Biên 1. Công văn số 328/SXD-KTXDTH ngày 16/04/2015 hướng dẫn áp dụng chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán
2. Công văn số 390/SXD-KTXDTH ngày 06/05/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân côngáp dụng chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán
19 Đồng Nai  
20 Đồng Tháp Công văn số 130/UBND-KTN ngày 10/03/2016 v/v điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 Gia Lai 1. Công văn số 301/SXD-QLHĐXD ngày 19/05/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. Công văn số 300/SXD-QLHĐXD ngày 19/05/2015 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Gia Lai
3. Công văn số 170/HD-SXD ngày 15/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22 Hà Giang 1. Công văn số 3136/UBND-XD ngày 21/09/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tình Hà Giang theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BXD
2. Công văn số 3291/UBND-XD ngày 02/10/2015 v/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD
3. Công văn số 694/UBND-XD ngày 22/03/2016 v/v công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
23 Hà Nam 1. Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 14/05/2015 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam
2. Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 02/07/2015 đính chính hệ số nhân công đối với các huyện thuộc vùng IV của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam
24 Hà Nội Quyết định số 7414/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 v/v công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
25 Hà Tĩnh 1. Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 21/04/2015 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. Công văn số 593/SXD-KTXD ngày 06/05/2015 hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình theo mức tiền lương hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng
26 Hải Dương Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/06/2015 Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh  chi phí nhân công trong dự toán công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27 Hải Phòng Công văn số 1162/SXD-KTXD ngày 17/06/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
28 Hậu Giang Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 02-11-2015 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang v/v Về việc xác định hệ số nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng
29 Hồ Chí Minh  
30 Hòa Bình 1. Công văn số 795/HD-SXD ngày 08/06/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. Công văn số 74/UBND-CNXD ngày 27/01/2016 điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2156/BXD-KTXD ngày 22/09/2015 của Bộ Xây dựng
3. Công văn số 207/HD-SXD ngày 04/02/2016 hướng dẫn điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31 Hưng Yên Công văn số 160/SXD-KTXD&VLXD ngày 20/05/2015 thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
32 Khánh Hòa Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 17/08/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
33 Kiên Giang Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 11/09/2015 v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
34 Kon Tum 1. Công văn số 03/CBLS-XD-TC ngày 14/05/2015 công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 15/5/2015
2. Công văn số 306/SXD-QLXD ngày 11/06/2015 v/v thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
35 Lai Châu Công văn số 881/UBND-XD ngày 09/06/2015 Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
36 Lâm Đồng Công văn số 2537/UBND-KH ngày 14/05/2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD
37 Lạng sơn 1. Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03/06/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. Công văn số 414/SXD-KTKH&VLXD ngày 17/06/2015 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Quyết định 898/QĐ-UBND ngày 03/6/2015
38 Lào Cai Công văn số 2566/UBND-QLĐT ngày 16/06/2015 thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng xác định giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
39 Long An 1. Công văn số 1800/SXD-HĐ ngày 01/07/2015 hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
2. Công văn số 2047/SXD-HĐ ngày 22/07/2015 v/v xử lý chuyển tiếp trong việc thực hiện công văn hướng dẫn số 1800/SXD-HĐ
3. Công văn số 3800/SXD-HĐ ngày 17/12/2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình (thay thế văn bản 1800/SXD-HĐ)
40 Nam Định Công văn số 392/SXD-QLHDXD ngày 01/06/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
41 Nghệ An Công văn số 893/SXD/KTKH ngày 15/05/2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
42 Ninh Bình  
43 Ninh Thuận 1. Công văn số 1325/SXD-QLXD ngày 10/06/2015 hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
2. Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/06/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
44 Phú Thọ Công văn 2374/UBND-KT2 ngày 19/06/2015 v/v áp dụng chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
45 Phú Yên Công văn số 109/TB-SXD ngày 20/05/2015 thông báo hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
46 Quảng Bình Công văn số 541/UBND-XDCB ngày 25/05/2015 hướng dẫn điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng
47 Quảng Nam Công văn số 1420/UBND-KTN ngày 10/04/2015 v/v xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
48 Quảng Ngãi 1. Công văn số 663/HD-SXD ngày 28/05/2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. Công văn số 816/SXD-KTKHXD&HT ngày 23/06/2015 đính chính hướng dẫn số 663/HD-SXD ngày 28/05/2015 của Sở Xây dựng
3. Công văn số 265/HD-SXD ngày 25/02/2016 hướng dẫn tạm thời về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
49 Quảng Ninh 1. Công văn số 1092/SXD-KTXD ngày 27/05/2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
2. Công văn số 1256/SXD-KTXD ngày 11/06/2015 hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
3. Công văn số 1919/SXD-KTXD ngày 14/08/2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
4. Công văn số 1996/SXD-KTXD ngày 20/08/2015 công bố bổ sung đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
50 Quảng Trị Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 26/05/2015 công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
51 Sóc Trăng Công văn số 650/UBND-XD ngày 08/06/2015 công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
52 Sơn La 1. Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 10/09/2015 bổ sung Điều 2 Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
53 Tây Ninh 1. Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 30/06/2015 quyết định công bố đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng trên địa bàn tỉnh
2. Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 31/08/2015 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
54 Thái Bình 1. Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 22/06/2015 công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
2. Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 22/06/2015 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
55 Thái Nguyên Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 09/06/2015 công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
56 Thanh Hóa Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 17/06/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
57 Thừa Thiên – Huế Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 25/05/2015 v/v công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
58 Tiền Giang 1. Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 10/06/2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. Công văn số 2673/UBND-ĐTXD ngày 11/06/2015 hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
59 Trà Vinh  
60 Tuyên Quang Công văn số 405/HD-SXD ngày 22/05/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
61 Vĩnh Long  
62 Vĩnh Phúc Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/05/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
63 Yên Bái Công văn số 1317/UBND-XD ngày 22/06/2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
64 Tập đoàn điện lực Việt Nam Công văn số 1719/EVN-ĐT ngày 08/05/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
>> Mời Quý khách ghé thăm và đóng góp ý kiến cho Fanpage của ADTPro   

Ý kiến khách hàng: (4)

Gửi ý kiến

Tôi đang làm CT ở tỉnh Đồng Nai. Không hiểu tại sao ở tỉnh Đông Nai vẫn không áp dụng TT01. Theo tôi thì do năng lực quản lỷ của sở XD tỉnh ĐN chưa tốt. Cho đến nay vẫn áp dụng NĐ 205.

có bạn nào đã có công văn hướng dẫn điều chỉnh tiền lương nhân công của thái nguyên thay thế cho 1359 không nhỉ?

Áp dụng TT số 01/2015/TT-BXD chi phí nhân công thấp quá, không còn phụ cấp khu vực như trước nữa.

Ad đã có văn bản hướng dẫn của TPHCM và Đồng Nai chưa?

Visited: 11720037 | Online: 347