Câu hỏi thường gặp

Kết xuất dữ liệu sang Excel

Hiển thị lỗi #Name khi mở tập tin Excel

Khi gởi tập tin excel được kết xuất từ phần mềm ADTPro cho các đơn vị khác thường gặp hiện tượng lỗi #Name, xin hướng dẫn cách khắc phục

25/04/2013

2 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi 1004: Application-defined or object-defined error

Phần mềm hiển thị thông báo lỗi 1004: Application-defined or object-defined error khi kết xuất đơn giá dự thầu sang Excel.

03/01/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi 429 - ActiveX component can’t create object

Khi kết xuất dữ liệu sang excel thì máy tính hiển thị thông báo lỗi 429 - ActiveX component can’t create object

18/11/2010

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923244 | Online: 3104