Câu hỏi thường gặp

Lỗi 1004 - Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted
Cài đặt phần mềm ADTPro lần đầu tiên trên máy tính thường xuất hiện lỗi 1004 khi kết xuất Excel, phần mềm hiển thị thông báo lỗi "1004: Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted". Chỉ cần thực hiện khắc phục lỗi kết xuất Excel 1004 cho lần đầu tiên.
Hỏi: Khi kết xuất dữ liệu sang Excel, xuất hiện thông báo lỗi 1004: Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted. Tôi phải làm gì để khắc phục lỗi này?

Trả lời: Thông báo trên xuất hiện do chưa thiết lập tham số Trust access to Visual Basic Project cho phần mềm MS Excel, để khắc phục lỗi này có thể tham khảo các trường hợp cụ thể sau đây:
 
1. Sử dụng Excel 2003: Khởi động Excel 2003, vào menu Tools, chọn Options


Cửa sổ hộp thoại Options, chọn tab Security, chọn Macro Security.


Cửa sổ hộp thoại Security, chọn tab Trusted Publisher, đánh dấu chọn Trust access to Visual Basic Project, nhấn OK. Thoát excel, chạy lại chức năng kết xuất excel từ phần mềm ADTPro.


2. Sử dụng Excel 2007: Khởi động Excel 2007, nhấn chuột vào biểu tượng Office Button, chọn Excel Options


Cửa sổ hộp thoại Excel Options, chọn Trust Center ở thanh trượt bên trái, nhấn Trust Center Settings.


Cửa sổ hộp thoại Trust Center Settings, chọn Macro Settings ở thanh trượt bên trái, đánh dấu chọn Trust access to Visual Basic Project, nhấn OK. Thoát Excel, chạy lại chức năng kết xuất excel từ phần mềm ADTPro.


3. Sử dụng Excel 2010 (32 bit): Khởi động Excel 2010, nhấn chuột vào menu File, chọn Options ở thanh trượt bên trái


Cửa sổ hộp thoại Excel Options, chọn Trust Center ở thanh trượt bên trái, nhấn Trust Center Settings.


Cửa sổ hộp thoại Trust Center Settings, chọn Macro Settings ở thanh trượt bên trái, đánh dấu chọn Trust access to Visual Basic Project, nhấn OK. Thoát Excel, chạy lại chức năng kết xuất excel từ phần mềm ADTPro.


4. Sử dụng Excel 2013, 2016, 2019, 2022 (32 bit) và Office 365 (32 bit): Khởi động Excel, chọn Open Other Workbooks


Cửa sổ File, chọn Options ở thanh trượt bên trái.


Cửa sổ hộp thoại Excel Options, chọn Trust Center ở thanh trượt bên trái, nhấn Trust Center Settings.


Cửa sổ hộp thoại Trust Center Settings, chọn Macro Settings ở thanh trượt bên trái, đánh dấu chọn Trust access to Visual Basic Project, nhấn OK. Thoát Excel, chạy lại chức năng kết xuất excel từ phần mềm ADTPro. 
   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11637758 | Online: 104