Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017, 2018
Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 2787/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 2786/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 2784/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 2783/QĐ-UBND).
Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm các bộ đơn giá sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 2787/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 2786/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 2784/QĐ-UBND). 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 2783/QĐ-UBND).
5. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) (QĐ số 541/QĐ-UBND).
 
I. Chi phí vật liệu: Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).
 
II. Chi phí nhân công:
Phương pháp xác định đơn giá nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá áp dụng tại  vùng I gồm: thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên. Tại các địa bàn còn lại của tỉnh Bình Dương (huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng), chi phí nhân công được nhân thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,88.
 
III. Chi phí máy thi công:
Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Trong đơn gia ca máy chi phí nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được xác định như sau:
- Xăng Ron 92: 15.509 đồng/lít.
- Dầu Diezel 0,05S: 12.055 đồng/lít.
- Dầu Mazut No3 (380): 9.811 đồng/kg.
- Điện: 1.622,01 đồng/kwh (Văn bản số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 16/03/2015).

Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liêu được xác định như sau:
- Động cơ xăng: 1,01;
- Động cơ diesel: 1,02;
- Động cơ điện: 1,03;

Chi phí máy thi công trong đơn giá áp dụng tại vùng I. Các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng, chi phí máy thi công được nhân thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,98.
 
Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương tại đây.
 
Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương   
Visited: 11854699 | Online: 1098