Tin tức & sự kiện

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế TT số 04/2010/TT-BXD
Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Download tập tin đính kèm:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế TT số 04/2010/TT-BXD)   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11186282 | Online: 173