Tin tức & sự kiện

Bộ Xây dựng: Công bố định mức dự toán xây dựng công trình (Sửa đổi và Bổ sung) năm 2014
- Quyết định số 587/QĐ-BXD v/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung).

- Quyết định số 588/QĐ-BXD v/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)
Ngày 29/05/2014,  Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-BXD v/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 588/QĐ-BXD v/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung).
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2014.

Download tập định mức Xây dựng và Lắp đặt tại đây



   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11637842 | Online: 188