Tin tức & sự kiện

Công văn số 4167/BCT-TCNL hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA
Đính chính đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp ban hành theo công văn số 7606/BCT-NL ngày 5/8/2009 của Bộ Công thương.
Ngày 14/05/2013, Bộ Công thương đã ban hành công văn số 4167/BCT-TCNL công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA (đơn giá theo CV số 7606/BCT-NL ban hành ngày 5/8/2009).

Tập tin đính kèm:
Công văn số 4167/BCT-TCNL ngày 14/05/2013 của Bộ công thương   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11016494 | Online: 554