Tin tức & sự kiện

15. Giá vật liệu xây dựng Thành phố Đà Nẵng
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 20/06/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 01 năm 2014 844/SXD-KTXD 20/02/2014
2 Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 02 năm 2014 1294/SXD-KTXD 19/03/2014
3 Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 03 năm 2014 1939/SXD-KTXD 18/04/2014
4 Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 04 năm 2014 2559/SXD-KTXD 19/05/2014
5 Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 05 năm 2014 3292/SXD-KTXD 19/06/2014


Nguồn: Sở Xây dựng Đà Nẵng

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11545161 | Online: 952