Tin tức & sự kiện

16. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 15/06/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+ 02/2014 115/LS:XD-TC 06/03/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2014 264/LS:XD-TC 17/04/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2014 355/LS:XD-TC 13/05/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2014 475/LS:XD-TC 12/06/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2014 605/LS:XD-TC 16/07/2014


Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892877 | Online: 57