Tin tức & sự kiện

17. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 20/08/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 01/2014 81/SXD-KT 20/01/2014
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 01/2014 82/SXD-KT 20/01/2014
2 Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 02/2014 153/SXD-KT 17/02/2014
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 02/2014 154/SXD-KT 17/02/2014
3 Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 03/2014 366/SXD-KT 17/03/2014
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 03/2014 367/SXD-KT 17/03/2014
4 Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 04/2014 532/SXD-KT 15/04/2014
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 04/2014 533/SXD-KT 15/04/2014
5 Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 05/2014 676/SXD-KT 15/05/2014
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 05/2014 677/SXD-KT 15/05/2014
6 Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 06/2014 831/SXD-KT 16/06/2014
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 06/2014 832/SXD-KT 16/06/2014
7 Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 07/2014 1043/SXD-KT 15/07/2014
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 07/2014 1044/SXD-KT 15/07/2014
8 Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 08/2014 1230/SXD-KT 15/08/2014
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 08/2014 1231/SXD-KT 15/08/2014

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11545137 | Online: 928