Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để loại bỏ Adobe Pdf trên thanh menu phần mềm ADTPro
Hướng dẫn cách loại bỏ biểu tượng Adobe Pdf trên menu khi sử dụng phần mềm ADTPro,
Hỏi: Tôi thấy biểu tượng Adobe Pdf xuất hiện trên menu khi sử dụng phần mềm ADTPro, làm cách nào để loại bỏ?
 
 
Trả lời: Việc hiển thị Adobe pdf trên menu hoặc thanh toobar khi sử dụng phần mềm ADTPro là tình huống ngoài dự kiến của ADTPro, chức năng này có liên quan đến việc cấu hình của phần mềm Adobe pdf khi cài đặt vào máy tính. 

Để tắt chức năng hiển thị Adobe pdf trên menu hoặc thanh Toolbar của phần mềm ADTPro, có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:
- Tại hộp Run gõ vào Regedit ;
- Tìm đến từ khóa: HKEY_CURRENT_USER\Software\ADOBE\Acrobat\PDFMaker\8.0\Access\Settings ;
- Thay đổi các nội dung: ToolBarVisible= hex:00 và  AddMenuItem= hex:00 ;
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9692184 | Online: 2317