Câu hỏi thường gặp

Nhập khối lượng nhấn phím Enter không tự động chèn thêm dòng mới
Tổ hợp phím Ctrl+Alt+Z sẽ giúp bật qua lại giữa phím Enter để tạo dòng mới hoặc tổ hợp phím Ctrl+Enter để tạo dòng mới.
Hỏi: Tại màn hình nhập khối lượng, tôi nhấn phím Enter không thấy phần mềm ADTPro tự động chèn dòng mới, xin hỏi cách khắc phục lỗi này?
 
Trả lời: Phần mềm ADTPro thiết kế chức năng chèn dòng mới (thêm dòng để nhập khối lượng) bằng một trong 2 lệnh sau đây:
- Phím Enter;
- Tổ hợp phím Ctrl+Enter;
Nếu đánh phím Enter mà phần mềm ADTPro không thực hiện chèn dòng có nghĩa phần mềm dự toán ADTPro đang thiết lập ở chế độ sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Enter.

TH1: Có thể thiết lập tùy chọn bằng cách vào menu Thông tin hệ thống --> Tùy chọn --> Các tùy chọn khác, tại mục "Định nghĩa phím chèn dòng" thiết lập tùy chọn Phím Enter để chèn dòng.

TH2: Hoặc ngay tại màn hình nhập khối lượng, người sử dụng có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Alt+Z để bật qua lại giữa Enter/Ctrl+Enter.

Phím Enter thực hiện xuống dòng và chèn dòng mới chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng nhập mới nội dung công tác và khối lượng, trong trường hợp chỉnh sửa dữ liệu đã nhập, cứ mỗi thao tác Enter, phần mềm lại chèn một dòng mới sẽ bất tiện cho người sử dụng. Chính vì lý do này phần mềm dự toán ADTPro đã được bổ sung tổ hợp phím Ctrl+Alt+Z để bật/tắt phím Enter.    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10878022 | Online: 1513