2. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã cập nhật thông báo giá tháng 10/2013. Cập nhật lần cuối 28/11/2014

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 30/01/2015
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1, 2 năm 2014 v/v điều chỉnh giá một số loại vật liệu có giá biến động 424/CBLS-STC-SXD 25/02/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 v/v điều chỉnh giá một số loại vật liệu có giá biến động 787/CBLS-STC-SXD 11/04/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 1205/CBLS-STC-SXD 22/05/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5, tháng 6 năm 2014 1737/CBLS-STC-SXD 11/07/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 2082/CBLS-STC-SXD 18/08/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 1824/CBLS-SXD-STC 15/09/2014
7 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 2008/CBLS-SXD-STC 08/10/2014
8 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 2400/CBLS-SXD-STC 28/11/2014
9 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 & 12 năm 2014 2598/CBLS-SXD-STC 26/12/2014

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11922982 | Online: 2842