7. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 12/06/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1/2014 302/TB-STC-SXD 24/01/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 2/2014 609/TB-STC-SXD 03/03/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3/2014 1000/TB-STC-SXD 27/03/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4/2014 1470/TB-STC-SXD 29/04/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5/2014 1876/TB-STC-SXD 27/05/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6/2014 2500/TB-STC-SXD 10/07/2014


Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892922 | Online: 102