5. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bạc Liêu
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 28/03/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2015
1 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 01/2015 20/CBLS-XD-TC  26/01/2015
2 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 02/2015 44/CBLS-XD-TC  02/03/2015
2014
1 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 01/2014 33/CBLS-XD-TC  24/01/2014
2 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 02/2014 50/CBLS-XD-TC  28/02/2014
3 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 03/2014 71/CBLS-XD-TC  01/04/2014
4 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 04/2014 266CBLS-XD-TC  29/04/2014
5 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 05/2014 122/CBLS-XD-TC  03/06/2014
6 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 06/2014 140/CBLS-XD-TC  01/07/2014
7 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 07/2014 515/CBLS-XD-TC  01/08/2014
8 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 08/2014 189/CBLS-XD-TC  04/09/2014
9 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 09/2014 212/CBLS-XD-TC  02/10/2014
10 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 10/2014 263/CBLS-XD-TC  03/11/2014
11 Đính chính một số nội dung trong công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 10/2014 284/CBLS-XD-TC  28/11/2014
12 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 11/2014 293/CBLS-XD-TC  05/12/2014
13 Công bố về giá vật liệu xây dựng tháng 12/2014 963/CBLS-XD-TC  31/12/2014

Nguồn: Sở Xây dựng Bạc Liêu   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11893016 | Online: 196