Download

Phần mềm gõ tiếng Việt
UniKey được Ủy ban Quốc gia về chuẩn tiếng Việt Unicode của Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam. UniKey có thể cài đặt trên hệ điều hành Windows (Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows NT/2000/XP) và hệ điều hành Linux (các bản phân phối Ubuntu, Fedora, OpenSUSE...)

1. UniKey 4.2 RC4: Đây là phiên bản dành cho máy tính cài đặt Windows 8, 8.1, 10 và 12 (nếu có)

 
UniKey 4.2 RC4, 32 bit, ZIP file: Build 140823 (197 KB). Supports 32-bit and 64-bit Windows 7, 8, 8.1.
UniKey 4.2 RC4, 64 bit, ZIP file: Build 140823 (229 KB). Supports 64-bit Windows 7, 8, 8.1.

Lưu ý: Nếu sử dụng phiên bản UniKey 4.2 RC4 cho máy tính cài đặt Windows 7 và hoạt động không tốt có thể chọn sử dụng Unikey 4.0 RC2.
 
2. UniKey 4.0 RC2: Đây là phiên bản dành cho máy tính cài đặt Windows 7 trở xuống.

UniKey 4.0 RC2, 32 bit, ZIP file: Build 091101 (608 KB). Supports 32-bit Windows 2K/XP and above.
UniKey 4.0 RC2, 64 bit, ZIP file: Build 091101 (635 KB). Supports 64-bit Windows 2K/XP and above.
 
Nguồn: www.unikey.org   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923311 | Online: 3171