Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (năm 2016)
Ngày 16/05/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành QĐ số 1340/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng; 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt; 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa; 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát.
Ngày 16/05/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định số 1340/QĐ-UBND v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt. 
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát. 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa.
 
I. Chi phí vật liệu: Giá vật tư, vật liệu trong bộ đơn giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời điểm tháng 02/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường
 
II. Chi phí nhân công:
Phương pháp xác định đơn giá nhân công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Mức lương đầu vào tính toán đơn giá nhân công trong bộ đơn giá được xác định tại vùng II (Thành phố Phan Thiết) là: 2.227.000 đồng/tháng.

Tại các địa bàn Thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam (thuộc vùng III, mức lương: 2.068.000 đồng/tháng) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,929.

Đối với công trình tại các địa bàn còn lại của tỉnh Bình Thuận (thuộc vùng IV, mức lương: 1.968.000 đồng/tháng) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,884.

III. Chi phí máy thi công:
Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Trong đơn gia ca máy chi phí nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được xác định như sau:
- Xăng Ron 92: 12.500 đồng/lít.
- Dầu Diezel 0,05S: 8.709 đồng/lít.
- Dầu Mazut No3 (380): 6.473 đồng/kg.
- Điện: 1.518 đồng/kwh (Văn bản số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 16/03/2015, ứng với giá bán điện sản xuất giờ bình thường cấp điện áp dưới 6kV).

Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liêu được xác định như sau:
- Động cơ xăng: 1,02;
- Động cơ diesel: 1,03;
- Động cơ điện: 1,05;

Đơn giá máy thi công trong bộ đơn giá áp dụng đối với các công trình trên địa bàn Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Đối với các công trình tại các địa bàn Thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam thì đơn giá máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh: 0,978.

Đối với các công trình tại các địa bàn còn lại của tỉnh Bình Thuận thì đơn giá máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh: 0,964.
    

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Sao đơn giá tỉnh Bình Thuận không có file download đi kèm ?

Visited: 11545074 | Online: 865