Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị màn hình nhập khối lượng chi tiết dài/rộng/cao
Hướng dẫn cách khắc phục hiện tượng đã nhập khối lượng chi tiết (dài/rộng/cao), sau đó mở lại hạng mục công trình để chỉnh sửa không tìm thấy chức năng chỉnh sửa khối lượng chi tiết.
Hỏi: Tôi chọn kiểu nhập khối lượng theo kiểu Form, đã nhập mã hiệu, nội dung công tác và khối lượng chi tiết, sau một thời gian tôi cần mở lại màn hình nhập khối lượng để chỉnh sửa, phần mềm dự toán ADTPro không hiển thị màn hình chỉnh sửa khối lượng chi tiết dài/rộng/cao.

Trả lời: Khi gặp trường hợp này người sử dụng không thể nhập hay chỉnh sửa khối lượng mới, tuy nhiên dữ liệu đã nhập đã được lưu trữ (có thể nhấn Xem và in để kiểm tra).
Hướng dẫn cách khắc phục:
- Thoát khỏi phần mềm ADTPro.
- Đóng tất cả tập tin excel đang mở.
- Mở thư mục cài đặt phần mềm ADTPro, tìm và chạy tập tin LiveOn.exe (chọn Run as Administrator nếu sử dụng Windows 7/8). 


Bài viết có liên quan:
Xác định thư mục cài đặt phần mềm ADTPro   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10878004 | Online: 1495