Câu hỏi thường gặp

Lỗi 429 - ActiveX component can’t create object (Excel 2010, Excel 2013)
Sử dụng hệ điều hành Windows 8 (64-bit) và Excel 2013, khi thực hiện kết xuất Excel, phần mềm ADTPro hiển thị thông báo lỗi 429 - ActiveX component can’t create object.
Hỏi: Máy tính của tôi đang sử dụng hệ điều hành Windows 8 (64-bit) và Excel 2013, khi thực hiện kết xuất Excel, phần mềm ADTPro hiển thị thông báo lỗi 429 - ActiveX component can’t create object. Tôi đã thực hiện khắc phục lỗi 429 - ActiveX component can’t create object như hướng dẫn trên website www.quyettoan.vn nhưng vẫn không thể khắc phục được lỗi này.

Trả lời: Sau khi nghiên cứu lỗi 429 - ActiveX component can’t create object trên các máy tính 64-bit cài đặt Windows 64-bit như Windows 7 hoặc Windows 8, sử dụng bộ phần mềm Office 2010/2013, bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi xin trả lời như sau:
 
- Phần mềm Dự toán - Dự thầu ADTPro hoạt động tốt khi cài đặt trên các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 64-bit như Windows 7 và Windows 8.
- Đối với chức năng kết xuất Excel trên các máy tính 64-bit cài đặt hệ điều hành Windows 64-bit có 2 trường hợp như sau:
TH1: Nếu cài đặt bộ Office 2010/2013 (64-bit) khi thực hiện kết xuất Excel sẽ bị lỗi 429 - ActiveX component can’t create object.
TH2: Nếu cài đặt bộ Office 2010/2013 (32-bit), chức năng kết xuất Excel sẽ hoạt động tốt.
 
Trở lại câu hỏi của quý khách hàng, chúng tôi đề nghị giải pháp tạm thời như sau: gở bỏ (remove) bộ Office 2010/2013 (64-bit) và tiến hành cài đặt lại bộ Office 2010/2013 (32-bit).
 
Hiện nay, phần mềm ADTPro phiên bản 8.0 đã hoạt động tốt trên các môi trường sau: 
- Máy tính để bàn hoặc máy tính laptop: hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit) và Windows 10.
- Máy tính bảng Surface: cài đặt Windows 8.
- Kết xuất Excel với các phiên bản sau: Excel 2000, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010 (32-bit), Excel 2013 (32-bit), Excel 2015 (32-bit) và Excel 365 (32-bit).
- Kết xuất tiến độ thi công sang MS Project với các phiên bản MS Project 2000, MS Project 2003, MS Project 2007, MS Project 2010 và MS Project 2013.


Bài viết có liên quan:
Lựa chọn bộ Office 32 bit hay 64 bit
Hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản Microsoft Office đang sử dụng thuộc phiên bản 32-bit hay 64-bit   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11637822 | Online: 168