Câu hỏi thường gặp

Lựa chọn phương pháp lập dự toán với bộ đơn giá bổ sung định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và QĐ số 1173/QĐ-BXD
Tại sao khi lập dự toán có sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình (Sửa đổi và bổ sung) theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD, tôi không thể chọn lập dự toán theo phương pháp bù chệnh lệch giá vật liệu; phương pháp tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu.
Hỏi: Tại sao khi lập dự toán có sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD, tôi không thể chọn lập dự toán theo phương pháp lập dự toán bù chệnh lệch giá vật liệu; phương pháp lập dự toán tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu.

Trả lời:
Lập dự toán theo phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu: là phương pháp lập dự toán mà các tỉnh phía Bắc, miền Trung và một số tỉnh Tây Nguyên thường áp dụng, phương pháp lập dự toán này sử dụng bộ đơn giá XDCB của các tỉnh/thành phố ban hành để xác định chi phí vật liệu (A1), chi phí nhân công (B1), chi phí máy thi công (B1). Phân tích vật tư và tổng hợp vật tư theo thông báo giá tháng trừ đi giá vật tư theo đơn giá gốc (thường là thời điểm ban hành bộ đơn giá XDCB của các tỉnh/thành phố) để xác định chênh lệch vật liệu (A2), ngoài ra còn tính bù cước vận chuyển theo tổng khối lượng để xác định chi phí bù cước vận chuyển (A3).
 
Tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu: là phương pháp lập dự toán mà TP.HCM thường sử dụng. Phương pháp lập dự toán này sẽ phân tích hao phí vật tư, xác định tổng khối lượng vật tư, áp giá vật tư (giá thông báo tháng hoặc giá thị trường) để xác định chi phí vật liệu trực tiếp (Att), chi phí nhân công (B1) và máy thi công (C1) lấy theo bộ đơn giá XDCB do tỉnh/thành phố ban hành.
 
Như vậy cả 2 phương pháp lập dự toán trên đều phải sử dụng bộ đơn giá XDCB do địa phương ban hành để lập dự toán xây dựng công trình.
 
Định mức dự toán công trình phần xây dựng, lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011, QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 và QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012. Hiện tại, chỉ có một số ít địa phương ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới năm 2013 (Bình Dương, Thái Bình, Sóc Trăng, Đồng Tháp) sử dụng định mức 1776/BXD-VP, 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD, còn lại các địa phương ban hành bộ đơn giá năm 2012 trở về trước đều chưa ban hành đơn giá xây dựng công trình có sử dụng định mức 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.
 
Như vậy, tại sao phần mềm lập Dự toán - Dự thầu ADTPro không cung cấp chức năng tính toán chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công đưa trực tiếp bảng khối lượng giúp khách hàng lập dự toán theo bù chênh lệch giá vật liệu và Tổng hợp vật tư áp giá vật liệu. 
 
Chức năng này đã được phần mềm lập Dự toán - Dự thầu ADTPro cung cấp, tuy nhiên phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro không khuyến khích Quý khách làm theo cách này vì lý do sau:
- Nếu lập dự toán theo phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu và Tổng hợp vật tư áp giá vật liệu, phần thuyết minh thông thường các đơn vị sẽ ghi nội dung căn cứ vào đơn giá công bố theo QĐ số .../QĐ-UBND ngày .../.../.... Đơn vị thẩm tra, hay sau này thanh tra xuất hiện nếu phần thuyết minh căn cứ vào bộ đơn giá, đơn vị thanh tra sẽ kiểm tra dự toán theo bộ đơn giá XDCB của địa phương, kết quả chi phí nhân công sẽ không đúng theo đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bố hoặc ban hành. Ví dụ bộ đơn giá XDCB khu vực TP.HCM theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND, công tác bả matít với mã hiệu đơn giá: AK.82110 có chi phí nhân công là 12.754 đồng, nếu tính toán lại chi phí nhân công với định mức sửa đổi ban hành theo Quyết số 1172/QĐ-BXD với cùng mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng, chi phí nhân công chỉ còn 3.826 đồng. Rõ ràng, đơn vị lập dự toán đã lập dự toán với chi phí nhân công thấp hơn nhưng nếu thuyết minh căn cứ theo đơn giá 104/2006/QĐ-UBND, rõ ràng không tồn tại MHĐG AK.82110 có chi phí nhân công là 3.826 đồng.
 
Thông tư số 04/2010/TT-BXD đã hướng dẫn phương pháp lập dự toán đơn giá xây dựng công trình (có thể lập đơn giá không đầy đủ hoặc đơn giá đầy đủ). Thông tư này đã dành cả phụ lục số 6 để hướng dẫn lập dự toán đơn giá xây dựng công trình.
 
Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình: là phương pháp lập dự toán dựa trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình (định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng và các định mức xây dựng khác), áp giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo công bố của địa phương để chiết tính đơn giá xây dựng công trình.
Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD, cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình:
1. Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá;
2. Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá;
3. Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình;
4. Giá nhân công công trình;
5. Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công);
 
Như vậy với bộ dữ liệu đơn giá đã được phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro bổ sung định mức kèm theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và QĐ số 1173/QĐ-BXD, Quý khách chỉ lựa chọn duy nhất một phương pháp lập dự toán là lập đơn giá xây dựng công trình (ADTPro gọi là phân tích đơn giá xây dựng chi tiết), đây là phương pháp có cơ sở và tính pháp lý nhất.

Xem thêm văn bản số 2112/SXD-KTXD ngày 18/03/2014 của SXD TP.HCM yêu cầu lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình khi sử dụng định mức 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD tại đây.   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

- Khoảng năm 2007-2008, khi cập nhật đơn giá cho tỉnh Khánh Hòa đã thấy địa phương ban hành đơn giá có chữ "a" phía sau MADG (sử dụng cấp phối vữa XMPC40).
- Vận dụng cách này ADTPro cũng bổ sung MADG có chữ "a" sử dụng cấp phối vữa XMPC40 và tiện thể cập nhật luôn đơn giá Vật liệu sử dụng cấp phối vữa XMPC40.
- Người lập dự toán rất khỏe, cứ việc áp dụng MADG này để tính bù chênh lệch XMPC40.
- 2 năm sau, Thanh tra/Kiểm toán vào cuộc, phải trả lời câu hỏi "Đơn giá Vật liệu này lấy theo QĐ nào?" rõ ràng đơn giá vật liệu sử dụng XMPC40 thấp hơn XMPC30 nhiều nhưng một đơn vị phần mềm tự tính đơn giá Vật liệu và cập nhật đơn giá để lập dự toán là không có cơ sở pháp lý để lập dự toán.
- Thay vào đó, cách lập dự toán đúng nhất là lập đơn giá xây dựng công trình (Phụ lục số 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD).
- Đến thời điểm này, cũng còn khá nhiều đơn vị tư vấn vẫn chưa quen (thành thạo) với phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình cho nên cứ phần mềm dự toán nào tính sẵn đơn giá để lập theo phương pháp đơn giá địa phương ban hành thì cứ cho rằng phần mềm dự toán đó là đúng.
- Tính toán đơn giá Vật liệu, Nhân công và Máy thi công rồi cập nhật ngược vào bộ đơn giá (xem như một hình thức công bố đơn giá) với ADTPro chỉ mất chưa tới 5 phút để thực hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, ADTPro vẫn còn giữ vững lập trường chỉ cập nhật đơn giá VL, NC, MAY thi công khi địa phương có ban hành QĐ công bố, không cập nhật sẵn đơn giá VL, NC, MAY do ADTPro tự tính toán.

Visited: 9692309 | Online: 98