Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD
Nhằm giúp các đơn vị tư vấn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong công tác lập dự toán công trình, công ty chúng tôi đã bổ sung dữ liệu định mức 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD cho các tỉnh lựa chọn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình
Nhằm giúp các đơn vị tư vấn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 trong công tác lập dự toán công trình, công ty chúng tôi đã bổ sung dữ liệu định mức công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD cho các địa phương có lựa chọn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, cụ thể như sau:

- Tất cả mã hiệu đơn giá công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD và QĐ số 587/QĐ-BXD có thêm chữ N ở cuối mã hiệu đơn giá, nếu là mã hiệu đơn giá sử dụng vữa XMPC40 sẽ là Na.
- Để lập dự toán có áp những mã hiệu định mức đã sửa đổi và bổ sung, khách hàng cần khai báo phương pháp lập dự toán là phương pháp đơn giá xây dựng công trình (Phương pháp thứ 3 do ADTPro cung cấp).
 
Để tải dữ liệu đơn giá có phần dữ liệu bổ sung định mức công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD và QĐ số 587/QĐ-BXD, Quý khách cần thực hiện theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Khởi động phần mềm ADTPro. 
- Bước 2:  Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố tìm bộ đơn giá cần tải, nhấn chuột phải chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố. Nếu trên máy tính đã tồn tại đơn giá, phần mềm sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở, nhấn Chấp nhận để xóa bỏ đơn giá cũ và tải lại đơn giá mới. Riêng dữ liệu đơn giá 2 địa phương TPHCM và Lâm đồng chọn TPHCM (2014) và Lâm đồng (21014) để tải.
Hướng dẫn tải định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014
Lưu ý
- Trước đây khi bổ sung dữ liệu đơn giá công bố kèm theo QĐ số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD, 1173/QĐ-BXD cho bộ đơn giá TP.HCM + Định mức sửa đổi bổ sungLâm đồng (2010), ADTPro đã sử dụng dấu . (dấu chấm) cho những mã hiệu đơn giá trùng với mã hiệu đơn giá đã công bố của địa phương. Trong quá trình tra cứu mã hiệu đơn giá, người lập dự toán đã gặp khó khăn không thể phân biệt mã hiệu đơn giá đã công bố của địa phương và mã hiệu định mức phần Sửa đổi và Bổ sung.
- Từ phiên bản 8.5.99.01 trở đi, thống nhất tất cả mã hiệu định mức công bố kèm theo QĐ số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD, 1173/QĐ-BXD, 588/QĐ-BXD và 587/QĐ-BXD có thêm chữ N ở cuối mã hiệu đơn giá.
- Cập nhật phiên bản mới nhất 8.5.99.01 phát hành ngày 31/08/2014 để có danh mục đơn giá TPHCM (2014) và Lâm đồng (21014).
 
Định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014
Hình: Định mức xây dựng công trình phần Xây dựng (588/QĐ-BXD)
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854644 | Online: 1043