Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018, áp dụng từ ngày 01/04/2018 gồm 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 373/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 374/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 376/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 375/QĐ-UBND).
Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Vũng Tàu (2018).
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vũng Tàu 2018, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 273/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 274/QĐ-UBND).
 
- Bộ đơn giá Bà Rịa - Vũng Tàu (2018) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014; QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014; QĐ số 235/QĐ-BXD ban hành ngày 04/04/2017; QĐ số 236/QĐ-BXD ban hành ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng; QĐ số 1264/QĐ-BXD ban hành ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng  
 
- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

Xử lý dữ liệu chuyển tiếp:
Xử lý dữ liệu chuyển tiếp cho các hạng mục công trình lập dự toán với bộ đơn giá xây dựng công trình Bà Rịa - Vũng Tàu (2006, 2015) sang sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình Bà Rịa - Vũng Tàu (2018).
- Vào menu Tiện ích chọn Thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố chọn đơn giá Bà Rịa - Vũng Tàu (2018), phần mềm dự toán ADTPro sẽ áp giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo bộ đơn giá Bà Rịa - Vũng Tàu (2018).

Lưu ý: Nếu tập tin dự toán cũ sử dụng nhiều công tác liên quan đến bộ đơn giá sửa chữa đã công bố năm 2010, chúng tôi khuyên khách hàng không nên sử dụng chức năng thay đổi đơn giá. Ví dụ đơn giá sửa chữa cũ mã hiệu SB.2 là bê tông lót móng, trong khi đơn giá sửa chữa mới mã hiệu SB.2 xây tường gạch thẳng gạch AAC.
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.8.17 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Bà Rịa - Vũng Tàu (2018)" để tải về.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10267733 | Online: 17