Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành ADTPro phiên bản 9.2.22 - Tính đơn giá nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Nhằm chuẩn bị cho việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng. Ngày 05/05/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.22, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau: - Tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
Nhằm chuẩn bị cho việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng. Ngày 05/05/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.22, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Nhóm chức năng liên quan đến nhân công xây dựng:
- Sheet NC bổ sung thêm menu Tính lương nhân công (TT số 01/2015/TT-BXD).
- Bổ sung bảng tính và in bảng lương nhân công xây dựng theo thông tư số 01/2015/TT-BXD.
 
II. Nhóm chức năng liên quan đến PTVT:
- Lựa chọn công tác (đánh dấu chọn) để thực hiện chuyển đổi nhân công từ nhóm 1 sang nhóm 2. Trước đây khi lập dự toán cho công trình giao thông, người lập dự toán chỉ cần nhấn chuột phải chọn chức năng chuyển đổi nhân công nhóm 1 sang nhóm 2, phần mềm sẽ chuyển đổi toàn bộ nhân công nhóm 1 sang nhóm 2 và ngược lại. Nếu lập dự toán theo thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ có một số công tác sử dụng nhân công nhóm 2 (Đang xây dựng CSDL để có thể gợi ý cho người lập dự toán những công tác nào nên chọn sử dụng nhân công nhóm 2). 
- Bổ sung chức năng tìm kiếm nội dung công tác, đánh dấu chọn công tác chuyển từ nhóm 1 sang nhóm 2 và ngược lại. 
- Cho phép chỉnh sửa nội dung công tác tại màn hình PTVT. Khi cần chỉnh sửa nhanh nội dung công tác có thể chỉnh sửa tại màn hình PTVT, phần mềm sẽ cập nhật trở lại bảng khối lượng, phiên bản cũ phải mở màn hình nhập khối lượng để chỉnh sửa.
- Nếu công tác chưa nhập khối lượng sẽ hiển thị màu vàng tại cột khối lượng để nhận biết.
- Khắc phục lỗi phân tích vật tư khi chọn sử dụng bê tông thương phẩm.
- Khắc phục lỗi sheet PTVT, chọn tìm kiếm theo nội dung vật liệu, danh sách MAVLNC không hiển thị danh mục để người sử dụng lựa chọn.

III. Nhóm chức năng liên quan đến vật liệu:
- Bổ sung chức năng tính giá thành đơn giá bê tông thương phẩm căn cứ trên cấp phối vữa bê tông, phiên bản cũ chỉ nhập đơn giá bê tông thương phẩm tại sheet VL.
 
IV. Nhóm chức năng nạp dữ liệu từ excel:
- Khắc phục lỗi nạp dữ liệu từ excel.
- Bổ sung chức năng thông báo lỗi và thoát khỏi chức năng nạp dữ liệu từ excel, hạn chế tình trạng treo phần mềm như phiên bản cũ.
 
V. Nhóm chức năng kết xuất dữ liệu sang Excel:
- Hạng mục công trình chọn chức năng tính lương nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD, phần mềm sẽ kết xuất sheet LUONGNC thể hiện bảng tính lương nhân công căn cứ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
- Bổ sung thêm sheet PTVUA nếu người sử dụng có chọn tính giá thành bê tông thương phẩm. Nếu hạng mục công trình chọn sử dụng bê tông thương phẩm nhưng tại sheet VL không sử dụng chức năng tính giá thành bê tông thương phẩm, phần mềm sẽ không kết xuất sheet PTVUA
 
VI. Nhóm chức năng khác:
- Bổ sung thêm chức năng tự động khắc phục lỗi khởi tạo hệ thống nếu thiếu file Thamtra.dat
- Tại màn hình tìm kiếm nội dung công tác có thể nhập AF, hoặc AF. đều được phần mềm chấp nhận. 
- Chỉnh sửa chức năng tìm kiếm nội dung công tác “Lanh tô”. Chức năng này ở phiên bản cũ bị lỗi do từ điển tìm kiếm đã định nghĩa từ tô = trát.
- Dòng text “Nhập nội dung cần tìm” chỉ tự động xóa bỏ nội dung khi người sử dụng nhập nội dung tìm kiếm mới, phiên bản cũ tự động xóa khi rê chuột qua.
- Cập nhật danh mục nhân công lái máy theo TT số 01/2015/TT-BXD chuẩn bị tính bảng giá ca máy mới.Hỏi: Sử dụng phần mềm ADTPro phiên bản 9.2.22, có thể lập dự toán theo đúng thông tư số 01/2015/TT-BXD hay chưa?

Trả lời: Phiên bản 9.2.22 phát hành ngày 05/05/2015 chỉ mới giúp khách hàng tính lương nhân công xây dựng theo đúng thông tư số 01/2015/TT-BXD. Vậy còn chi phí nhân công điều khiển máy thi công?
- Trong cùng một hạng mục công trình nhân công xây dựng và nhân công lái máy phải tính và áp dụng thông nhất theo cùng một văn bản.
TH1: Tính nhân công điều khiển máy thi công bằng cách chuyển nhân công nhóm 2 sang nhóm 1, nhân công lái xe theo trọng tải chuyển sang nhóm 1, 2, 3.... tính theo cách này hệ số lương nhân công sẽ hoàn toàn phù hợp với TT số 01/2015/TT-BXD nhưng sau này gặp thanh tra thắc mắc bảng giá ca máy tính theo thông tư nào, trả lời thông tư số 06/2010/TT-BXD. Tra cứu lại thông tư 06/2010/TT-BXD lại thấy chỉ có lái xe theo trọng tải chứ không phải nhân công nhóm 1, 2 hay 3 lại rắc rối.
TH2: Giữ nguyên thành phần nhân công lái máy như thông tư số 06/2010/TT-BXD, cách này cũng không được vì không có hệ số lương nhân công để tính phù hợp với thông tư số 01/2015/TT-BXD.

Tóm lại, để tránh rắc rối sau này khi công trình bị thanh tra, tạm thời chờ đợi BXD ban hành chính thức bảng giá ca máy thay thế TT số 06/2010/TT-BXD rồi tính tiếp.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892973 | Online: 153